Loading ...
Công tác giáo dụcĐoàn khối
Tạp chí Thanh niên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận vào Danh mục Tạp chí khoa học tính điểm
T5, 16/12/2021 - 09:12
Ngày 8/11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN công nhận Tạp chí Thanh niên là một trong các Tạp chí khoa học vào danh mục Tạp chí được tính điểm đối với Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học. Đồng thời, Tạp chí Thanh niên cũng là Tạp chí duy nhất của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có tên trong danh mục Tạp chí được tính điểm. Đây là mốc son đầy tự hào của Tạp chí Thanh niên trong chặng đường 59 năm, kể từ ngày thành lập đến nay.

 

 

Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 8 /11/2021 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận Tạp chí Thanh niên vào Danh mục Tạp chí được tính điểm đối với Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2021

 

Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó, tại Điều 5 về tiêu chuẩn chức danh Giáo sư có quy định, mỗi bài báo khoa học được quy đổi cho một công trình khoa học cấp bộ; ngoài ra, 3 bài báo khoa học được thay thế cho hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh và mỗi ứng viên phải có ít nhất 20 điểm công trình khoa học quy đổi, nếu không đủ số điểm theo quy định được thay thế bằng điểm quy đổi từ các bài báo khoa học.

 

Tại Điều 6 trong Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư có quy định, ứng viên là tác giả chính đã công bố với ít nhất 2 bài báo khoa học; Ngoài ra, mỗi bài báo khoa học được quy đổi cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và được quy đổi cho hướng dẫn 1 học viên được cấp bằng thạc sĩ; đồng thời, ứng viên phải có ít nhất 10 điểm công trình khoa học quy đổi, trong đó, phải có ít nhất 4 điểm công trình khoa học tính từ các bài báo khoa học.

 

Tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ quy định, giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư, người hướng dẫn nghiên cứu sinh phải có các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định. Bên cạnh đó, tại Điều 14 của Thông tư này cũng quy định, một trong những yêu cầu cần có trong việc tổ chức đánh giá luận án tại đơn vị chuyên môn, khi nghiên cứu sinh phải có các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định.

 

Tại Điều 6 trong Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định, Hội đồng Giáo sư nhà nước có quyền hạn xác định ngành, chuyên ngành đặc thù; xác định danh mục tạp chí khoa học, nhà xuất bản quốc tế được tính điểm và danh mục tạp chí khoa học, nhà xuất bản có uy tín cho các nhóm ngành; định hướng việc đánh giá chất lượng và phát triển các tạp chí khoa học trong nước.

 

Vừa qua, ngày 8/11/2021, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN công nhận Tạp chí Thanh niên là một trong các Tạp chí khoa học vào danh mục Tạp chí được tính điểm đối với Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học với Mã số chuẩn quốc tế ISSN 2734-9039. Cụ thể, kể từ năm 2021, mỗi bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Thanh niên sẽ được cộng 0,25 điểm vào điểm công trình khoa học quy đổi đối với chức danh giáo sư và phó giáo sư các ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học.

 

Đối với ngành Triết học (philosophy), gồm: Lịch sử triết học; Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ duy vật lịch sử; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Logic học; Đạo đức học; Mỹ học; Triết học trong khoa học tự nhiên; Triết học xã hội; Triết học văn hóa; Triết học phương Tây; Triết học phương Đông; Tôn giáo học.

 

Đối với ngành Xã hội học (Sociology), gồm: Lịch sử xã hội học; Xã hội học chung; Xã hội học chính trị; Xã hội học quản lý; Xã hội học dân sự; Xã hội học giới và gia đình; Xã hội học macxit; Xã hội học phương Tây hiện đại.

 

Đối với ngành Chính trị học (Political science), gồm: Lịch sử chính trị học; Chính trị học chung; Chính trị học quốc tế; Chính trị học so sánh; Quan hệ quốc tế; Nhà nước pháp quyền; Chính sách công và quản trị công; Chính đảng và xây dựng đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

 

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên cùng các đồng chí lãnh đạo nhấn nút xuất xuất bản số đầu tiên Tạp chí Nghiên cứu khoa học Thanh niên nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

 

Trong thời gian tới, Tạp chí Thanh niên sẽ tiếp tục phấn đấu để được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận vào danh mục tạp chí cộng điểm một số chuyên ngành, liên ngành khác.

 

Tạp chí Thanh niên được thành lập vào ngày 15/10/1962. Trong 59 năm qua, Tạp chí Thanh niên luôn bám sát tôn chỉ, mục đích là cơ quan lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy tốt chức năng tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn đến thanh, thiếu niên trong cả nước và bạn bè quốc tế. Qua quá trình hoạt động, Tạp chí Thanh niên đã không ngừng cải tiến, tự làm mới mình và ngày càng phát huy tố chất trẻ trung, xung kích, năng động, sáng tạo của tổ chức Đoàn trong lĩnh vực báo chí, nhất là trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

 


Các ấn phẩm in của Tạp chí Thanh niên luôn được đông đảo tuổi trẻ và độc giả cả nước đón nhận tích cực

Hiện nay, Tạp chí Thanh niên có 5 ấn phẩm, với 7 kỳ Tạp chí Thanh niên in và 1 Tạp chí điện tử, gồm có: Tạp chí Thanh niên in (tháng 4 kỳ); 3 ấn phẩm gồm: Tạp chí Người Phụ trách, Tạp chí Tuổi trẻ Hạnh phúc, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thanh niên mỗi tháng có 1 kỳ in (có cả 3 phiên bản điện tử Tạp chí Người Phụ trách, Tạp chí Tuổi trẻ Hạnh phúc, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thanh niên) và Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn được cập nhật thông tin mới hàng ngày.

 

Năm 2020, tất cả 5 ấn phẩm Tạp chí đều đã được Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN, chính thức được quốc tế công nhận và giới thiệu trên quy mô toàn cầu. Đặc biệt, từ năm 2021, việc đăng tải những bài báo khoa học trên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thanh niên phải tuân thủ quy định, định dạng riêng của một Tạp chí Khoa học và tham gia nhận xét phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định.

 

Thời gian gần đây, Tạp chí Thanh niên đã khẳng định là địa chỉ tin cậy để các nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ, tri thức trẻ, cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên … thực hiện công bố kết quả nghiên cứu và được tính điểm theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Đồng thời, đây còn là sân chơi phù hợp để các nhà khoa học, các chuyên gia trẻ, hệ thống các trường chính trị, khoa chính trị, Đại học và sau Đại học tham gia giới thiệu, phản biện các bài nghiên cứu chuyên sâu, công bố các đề án, đề tài nghiên cứu… để vừa đáp ứng được quy định tính điểm, ghi nhận thi đua nội bộ trong việc đăng tải các bài báo khoa học, vừa góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc vận dụng tri thức khoa học vào giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn cuộc sống xã hội, đón đầu xu hướng hội nhập toàn cầu.

 

 

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Bí thư chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên (người hàng đầu, thứ 5 bên phải qua) cùng cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên và các đại biểu tại buổi triển lãm ảnh, tọa đàm khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thanh niên Việt Nam – Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tạp chí Thanh niên phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức vào tháng 3/2021.


Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên cho biết: “Vừa qua, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công nhận Tạp chí Thanh niên là một trong những Tạp chí uy tín được cộng điểm quy đổi các công trình khoa học đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học kể từ năm 2021. Ban Biên tập Tạp chí Thanh niên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đối với các hoạt động của Tạp chí trong suốt thời gian qua; các Ban, đơn vị cơ quan Trung ương Đoàn, các thế hệ lãnh đạo Tạp chí Thanh niên, cán bộ Đoàn các cấp và bạn đọc cả nước luôn ủng hộ và đồng hành cùng cán bộ, phóng viên trong sự phát triển của Tạp chí. Đây là niềm vinh dự và tự hào rất lớn của đội ngũ Ban biên tập, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Tạp chí Thanh niên và là động lực quan trọng để thôi thúc chúng tôi tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng nội dung, hình thức Tạp chí nhằm đáp lại niềm tin yêu to lớn này”.

 

Việc Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận Tạp chí Thanh niên vào Danh mục Tạp chí được tính điểm đối với Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học từ năm 2021 là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Thanh niên trong chặng đường dấn thân cống hiến, tận tâm với nghề, không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng tầm, chủ động nghiên cứu khoa học, sẵn sàng hội nhập quốc tế trong suốt 59 năm qua.

Nguồn: thanhnienviet.vn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website