Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Tập huấn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước trong công tác dân tộc, tôn giáo cho đối tượng cán bộ Đoàn các cấp năm 2020
T7, 19/09/2020 - 19:09
Sáng ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc đăng cai tổ chức lớp tập huấn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước trong công tác dân tộc, tôn giáo cho đối tượng cán bộ Đoàn các cấp Khối các cơ quan Trung ương năm 2020.

 

Tham dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Đoàn Khối, Đại diện Viện nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các Ban thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và 150 học viên là cán bộ đoàn chủ chốt tại các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được quán triệt một số nội dung trọng tâm về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giao và tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017 - 2022”.

Thông qua lớp tập huấn, các học được trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn từ đó nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trong thanh niên dân tộc, tôn giáo giai đoạn hiện nay. Đây cũng là môi trường để cán bộ Đoàn trong Khối gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc, tôn giáo.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website