Loading ...
3 phong trào - 3 chương trìnhĐoàn khốiHoạt động nghiên cứu khoa học
Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ đoàn, đoàn viên Khối Các cơ quan Trung ương
T3, 28/12/2021 - 19:12
Từ ngày 21 - 24/12/2021, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương phối hợp với Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức Chương trình tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ đoàn, đoàn viên Khối Các cơ quan Trung ương theo hình thức trực tuyến. Dự lớp tập huấn có hơn 300 đoàn viên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Khối.

Theo đồng chí Bùi Hoàng Tùng, quyền Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương, công tác nghiên cứu khoa học có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Các cơ quan Trung ương. Những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học tại các ban, bộ, ngành Trung ương đã được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã xung kích đi đầu, tham gia nghiên cứu, triển khai các đề tài, đề án, được lãnh đạo cơ quan, đơn vị ghi nhận, đánh giá cao.

Đ/c Bùi Hoàng Tùng, quyền Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương.phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nghiên cứu khoa học tại các ban, bộ, ngành Trung ương còn những hạn chế như: Một số nội dung nghiên cứu chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; công tác quản lý và tổ chức nghiên cứu chưa đổi mới; một số cán bộ công chức, nhất là công chức trẻ còn ngại tham gia các đề tài, đề án, kỹ năng nghiên cứu chưa được nâng cao…

Theo đó, chương trình tập huấn lần này nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập, kịp thời trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên những kiến thức mới, những phương pháp nghiên cứu hiện đại để có thể vận dụng vào thực tế, từ đó nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học tại cơ quan, đơn vị. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Chương trình tập huấn được tổ chức với 6 nhóm chuyên đề liên quan đến phương pháp nghiên cứu khoa học do các chuyên gia, nhà khoa học trong từng nhóm lĩnh vực trình bày như: Quy trình triển khai đề tài, đề án; phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng ứng dụng trong nghiên cứu các đề tài, đề án; thực hành một số phương pháp thu thập dữ liệu - phân tích dữ liệu trong thực hiện đề tài, đề án; Kỹ năng viết, biên tập một bài báo; xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện các đề tài, đề án.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website