Loading ...
Đoàn khốitin mới
Tọa đàm “Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay”
T5, 03/05/2018 - 09:05

Sáng ngày 2/5/208, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương chủ trì tổ chức Tọa đàm “Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay”.

Tham dự và chủ trì Tọa đàm có các đồng chí: PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn; Trần Hữu, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Đến dự Tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bùi Đức Việt, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối; các chuyên gia Viện Lịch sử Đảng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn; các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Khối; cán bộ chủ chốt các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

Phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm, đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối cho biết: công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên luôn được các cấp bộ đoàn trực thuộc Đoàn Khối quan tâm chú trọng. Việc đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên Khối đã được triển khai gắn với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đã đạt được một số những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trước bối cảnh xã hội hiện nay, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như: sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch… Tại Tọa đàm, đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận các nội dung trọng tâm: vai trò của tổ chức đoàn trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cấp bộ đoàn trong việc giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên; đề xuất các giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm 

Tại Tọa đàm, các đại biểu tham gia góp ý dự thảo Kết luận Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Trao đổi tại Tọa đàm, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh PGS,TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng cần đánh giá khách quan, trung thực thực trạng việc giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên. Từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp trong việc giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Tiến sĩ Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp cho rằng: dự thảo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên cần đánh giá khái quát những kết quả đạt được; yêu cầu, bối cảnh đặt ra trong việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Đồng chí đưa ra quan điểm về phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên hiện nay cần gắn việc giáo dục lý tưởng với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị; xây dựng khung tiêu chí đánh giá, định lượng được lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Các ý kiến trao đổi tại Tọa đàm đều thống nhất: cần xác định rõ đối tượng, nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng hệ giá trị, giáo dục niềm tin cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; giáo dục thông qua các phong trào thiết thực, phù hợp; thông qua sự chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn đặc biệt là vai trò của người thủ lĩnh Đoàn, điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu…

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng của Đoàn trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới tích cực, gần gũi với đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên chưa đáp ứng được với nhu cầu, xu hướng, khuynh hướng của thanh niên và sự phát triển của xã hội. Vì vậy tổ chức Đoàn cần đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện vấn đề lý tưởng của đoàn viên thanh niên từ đó xây dựng hệ thống giải pháp giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Về các ý kiến đóng góp tại Tọa đàm, Ban Tổ chức Tọa đàm sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

                                                                                      Kim Huệ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website