Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Triển khai tập huấn việc cập nhật thông tin đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn
T6, 24/06/2022 - 15:06

Nhằm đẩy mạnh tiến độ cập nhật thông tin đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn, từ ngày 09/6/2022 đến ngày 23/6/2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức 09 lớp tập huấn về việc cập nhật thông tin đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn cho 36 cơ sở đoàn trực thuộc Khối, thu hút trên 700 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị tham gia. Đội hình thanh niên tình nguyện này do Đoàn Thanh niên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông hỗ trợ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Thông qua các hội nghị tập huấn, đã giúp đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trong Khối hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của việc triển khai phần mềm quản lý nghiệp vụ đoàn viên nhằm số hoá toàn bộ dữ liệu đoàn viên, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các nghiệp vụ trong công tác đoàn viên, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, phong trào thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương

 

Phần mềm Quản lý đoàn viên được thiết kế dưới hình thức Website. Để sử dụng phần mềm, mỗi cấp bộ Đoàn sẽ được đoàn cấp trên trực tiếp tạo lập tổ chức và cấp tài khoản để truy cập và thực hiện các nghiệp vụ về công tác đoàn viên thuộc thẩm quyền xử lý

Phần mềm có nhiều tính năng nổi bật. Theo đó, phần mềm được kết nối với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam để đoàn viên có thể khai báo thông tin trực tiếp trên ứng dụng; việc khai báo thông tin dễ dàng, thông tin hiển thị trực quan, sinh động

Phần mềm tích hợp công nghệ eKYC giúp định danh chuẩn xác các đoàn viên thanh niên khi đăng nhập vào Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Thông tin đoàn viên trên hệ thống sẽ được thể hiện một cách tổng thể, tập trung và toàn diện trên quy mô cả nước, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về lưu trữ, quản lý, tìm kiếm và khai thác cơ sở dữ liệu đoàn viên của các cấp bộ Đoàn.

Phần mềm số hóa các nghiệp vụ về công tác quản lý đoàn viên với 12 nghiệp vụ: kết nạp đoàn viên mới; chuyển đi, chuyển đến; trưởng thành đoàn; xóa tên đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên; đoàn viên danh dự; đoàn viên ưu tú; khen thưởng, kỷ luật; đoàn viên đi làm ăn xa; sinh hoạt đoàn nơi cư trú; sinh hoạt đoàn tạm thời.

Bên cạnh đó, phần mềm tích hợp thêm một số tính năng phụ trợ để tăng tương tác giữa các tổ chức Đoàn như: Chat nội bộ, văn bản chỉ đạo, mời họp.

 

Một số hình ảnh lớp tập huấn

 

 

                                                                                                    Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website