Loading ...
Đoàn khốiTheo dấu chân Bác
Trọn đời vâng lệnh quốc dân, vì nước, vì dân
T7, 24/08/2019 - 15:08
Viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bao nhiêu cũng chưa đủ, chưa thấu hết những giá trị tư tưởng vượt thời đại của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tại Thủ đô Hà Nội (5/1968)

Thời gian càng lùi về sau, đọc lại, ngẫm lại nhiều bài viết của Bác Hồ mới thấy tấm lòng, tình cảm của Bác đối với dân, với nước thật vô cùng nồng ấm, thánh thiện. Đặc biệt, đọc lại một đoạn trong bài Bác Hồ trả lời phỏng vấn phóng viên nước ngoài đầu năm 1946 (khi Bác Hồ giữ chức Chủ tịch nước được khoảng 5 tháng) và một đoạn trong Di chúc công bố năm 1969 toát lên toàn bộ lý tưởng, lẽ sống cao đẹp và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ là trọn đời cống hiến, hy sinh vì nước, vì dân.

Trả lời phóng viên nước ngoài, đăng trên Báo Cứu quốc ngày 21/1/1946, Bác Hồ nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”(1) .

Trong Di chúc năm 1969, Bác Hồ viết: “Về việc riêng - suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức phúng điếu linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”(2) .

Nhìn dưới góc độ văn học và báo chí, hai đoạn văn trên có điều gì đặc biệt?

Thứ nhất, toàn bộ lý tưởng, lẽ sống cao đẹp và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ xoay quanh, thể hiện và thực hành bốn chữ “vì nước, vì dân”. Điều đó thể hiện sâu sắc ở quan niệm, tấm lòng, tình yêu của Bác dành cho nhân dân, đất nước.

Khi đảm nhiệm cương vị Nguyên thủ quốc gia, Bác không nói là “nhậm chức” Chủ tịch (nước), mà nói là “gánh vác”. “Ghé vai gánh vác sơn hà/ Sao cho tỏ mặt mới là trượng phu” (Ca dao). Từ “gánh vác” mang hàm ý khái quát là gánh lấy việc khó khăn, nặng nề. Dùng từ “gánh vác”, Bác tự xác định vị trí lớn lao, trách nhiệm nặng nề của mình ở cương vị Chủ tịch nước, từ đó tâm nguyện thực hiện đến nơi đến chốn trọng trách cao cả này.

Bác thấu hiểu, cương vị của mình là được “đồng bào ủy thác” là vinh dự to lớn, nên đã tự hứa phải gắng sức làm, làm như tinh thần, ý chí, trách nhiệm của một người lính xông pha ra mặt trận, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hiểm nguy, thậm chí hy sinh cả tính mạng để làm tròn bổn phận thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Không dùng từ mong muốn, nguyện vọng, mà Bác nói rõ là “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Xét về ngữ nghĩa, từ “ham muốn” với hàm ý nhấn mạnh mong muốn, ước vọng thấu đáo hơn, mãnh liệt hơn để đạt được mục đích cao cả; từ “chỉ” nhằm khẳng định tinh thần trước sau như một, ý chí không lay chuyển về mục tiêu cách mạng của Bác; cụm từ “ham muốn tột bậc” nhằm tăng thêm sắc thái biểu cảm, niềm khát vọng thiết tha, cháy bỏng nhất của Người đối với nước, với dân.

Lý tưởng phụng sự của Bác thể hiện sâu sắc ở cụm từ “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Sử dụng tính từ “hoàn toàn” trước hai chữ “độc lập, tự do” với hàm ý khẳng định, chủ quyền đất nước phải thật sự được độc lập và độc lập trên mọi phương diện; nhân dân phải thật sự được hưởng quyền tự do, dân chủ toàn diện về mọi mặt. Vì độc lập, tự do, từng được Bác khẳng định như một chân lý của thời đại “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”.

Cùng với hưởng quyền độc lập, tự do, mọi người dân đều có cuộc sống vật chất no đủ (cơm ăn), đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh (áo mặc), có điều kiện được giáo dục (học hành). Đây là ba nhu cầu thiết yếu, căn bản giúp con người tồn tại và phát triển. Đó cũng là khát vọng của mọi người dân lao động ở mọi thời đại, mọi quốc gia dân tộc.

Thứ hai, cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác luôn hướng đến mục đích cao đẹp là mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Trọn đời phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, chuẩn bị về “thế giới bên kia” mà lòng Bác vẫn đau đáu điều tiếc nuối là không được phục vụ đất nước, nhân dân nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Bác làm gì cũng chỉ nghĩ đến nước đến dân, lo cho nước cho dân, dành toàn bộ công sức, tâm huyết, trí tuệ cho nước cho dân, để rồi trước khi nhắm mắt xuôi tay, Người vẫn không quên căn dặn những người còn sống “chớ nên tổ chức phúng điếu linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Dặn dò như vậy, vì Bác biết người dân Việt Nam vốn trọng tình, trọng nghĩa với người đã khuất theo tinh thần “Nghĩa tử là nghĩa tận”, nên Bác ngại việc làm đám hiếu rình rang, tốn kém cho cá nhân mình, trong khi cả nước lúc đó vẫn còn muôn vàn khó khăn. Cả nước đang phải tập trung sức lực, của cải phục vụ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng dân tộc. Đến lúc sắp từ trần mà Bác vẫn không muốn người dân vì sự tôn kính, ngưỡng mộ mình mà phải thêm phiền hà, lãng phí về thời gian, tiền bạc của dân, đúng là một người “Nâng niu tất cả chỉ quên mình” (Tố Hữu).

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4,Nxb Chính trị Quốc gia, H.2011, tr.187
(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Sđd,tr.623

http://nguoilambao.vn/tron-doi-vang-lenh-quoc-dan-vi-nuoc-vi-dan-n15903.html
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website