Loading ...
Đoàn khốiHoạt động của các cơ sởHoạt động nghiên cứu khoa học
Tuổi trẻ Bộ Tư pháp ra mắt Cuốn Sổ tay “Pháp lý khởi nghiệp”
T3, 31/03/2020 - 10:03
Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Đoàn Thanh niên Bộ đã chủ trì, thực hiện và ra mắt cuốn Sổ tay “Pháp lý khởi nghiệp” nằm trong đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ

Cuốn Sổ tay gồm 08 chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm 02 phần: phần 1 giới thiệu những nội dung cơ bản về các quy định pháp luật liên quan đến hệ thống chính sách và khung pháp lý khởi nghiệp, phần 2 giới thiệu một số câu hỏi đáp, tình huống liên quan đến những vấn đề pháp lý được nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp quan tâm như: pháp luật về thành lập quỹ, liên kết quỹ, pháp luật về tài chính và vốn, pháp luật về bảo hộ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và đăng ký sở hữu trí tuệ, pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp…

Cuốn Sổ tay “Pháp lý khởi nghiệp” là sản phẩm khoa học với hàm lượng trí tuệ cao, thể hiện sự quyết tâm của đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI; đồng thời đây là công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2020.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website