Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khốiHoạt động của các cơ sở
Tuổi trẻ Bộ Tư pháp: Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp
T2, 25/04/2022 - 16:04
Sáng ngày 21/4/2022, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn “Tham vấn ý kiến các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên về dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp”

Tham dự Diễn đàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn Bộ; cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên, thanh niên đến từ 33 Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Bộ Tư pháp.

Toàn cảnh Diễn đàn

Thay mặt Tiểu ban Nội dung Đại hội, đồng chí Uông Minh Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Bộ đã trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Văn kiện trong đó tập trung vào các vấn đề lớn như: (i) Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đặc biệt là những điểm mới, hiệu quả, sáng tạo; ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Bộ khóa VI; (ii) Dự báo tình hình, bối cảnh tác động đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027; (iii) các mục tiêu, khẩu hiệu hành động, chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ; (iv) Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong đó tập trung đưa ra các giải pháp mới, mang tính đột phá, phù hợp với bối cảnh, đặc điểm, tình hình đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ.

Đoàn viên, thanh niên của Bộ Tư pháp góp ý vào Văn kiện Đại hội đoàn các cấp

Tại Diễn đàn các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí về dung lượng, tiêu đề và các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị dự kiến trình bày tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, để Văn kiện phản ánh đầy đủ, sinh động bức tranh toàn diện về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 và những năm tiếp theo đề nghị cần tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện những nội dung cụ thể như: (i) Tiếp tục bổ sung số liệu, khẳng định vai trò, sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ trong chuyên môn của Bộ trong nhiệm kỳ vừa qua… (ii) Rà soát, cập nhật các chương trình, hoạt động của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc trong quá trình triển khai các hoạt động Đoàn gắn với công tác nghiên cứu khoa; (iii) Nhận diện những tồn tại, khó khăn, hạn chế của nhiệm kỳ để từ đó đề ra giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới; (iv) Bổ sung công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, định hướng về công tác Đoàn và phong trào thanh niên với Đảng ủy Bộ, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài cơ quan Bộ Tư pháp; (v) Nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong đó cần bổ sung các chỉ tiêu như: đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; chỉ tiêu đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần; (vi) Cần có giải pháp cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Phó Bí thư Đoàn Bộ phát biểu tại Diễn đàn

Thay mặt Tiểu ban Nội dung Đại hội, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Phó Bí thư Đoàn Bộ trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu tham dự Diễn đàn, trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, đề nghị Tiểu ban tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện và báo cáo Ban Thường vụ Đoàn Bộ gửi xin ý kiến các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn của Bộ Tư pháp qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Bộ với mong muốn Văn kiện chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thực sự là sản phẩm kết tinh từ trí tuệ và đặc trưng của tuổi trẻ Bộ Tư pháp./.

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website