Loading ...
Đoàn khối
TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CÁC DÂN TỘC
T6, 19/04/2024 - 08:04
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024; thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), chiều ngày 18/4/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức “Ngày hội Thanh niên với văn hóa dân tộc năm 2024”.

Tham dự chương trình có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Đinh Xuân Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; đồng chí Trịnh Ngọc Chung - Quyền Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

 

Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc”.

 

Một trong những hoạt động tiêu biểu của chuỗi hoạt động của Ngày hội Thanh niên với văn hóa dân tộc năm 2024 là Triển lãm ảnh “Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc”. Tại đây, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên Khối đã được lắng nghe chia sẻ bức tranh tổng quan của 54 dân tộc Việt Nam, với các nền văn hóa đặc sắc, đa dạng, phong phú, nét nổi bật về hoàn cảnh sống, điều kiện lịch sử, phong tục tập quán, trang phục, lối sống…

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Triển lãm ảnh “Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc”.

 

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Tọa đàm: “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc”.

 

Khung cảnh buổi Tọa đàm.

 

Đây là một hoạt động ý nghĩa giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của thanh niên các dân tộc thiểu số trong bảo tồn và xây dựng văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Đồng chí Lê Minh Đức - Quyền Bí thư Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Tọa đàm.

 

Tại Tọa đàm, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã được lắng nghe các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc chia sẻ về bản sắc văn hóa, kinh nghiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

 

Nghệ nhân ưu tú Y Sinh – đại biểu dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum chia sẻ về những kinh nghiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tổt đẹp của dân tộc Xơ Đăng.

 

Nghệ nhân ưu tú Trương Văn Páo, người dân tộc Dao, tỉnh Hà Giang chia sẻ với đoàn viên, thanh niên về bản sắc văn hóa của người dân tộc Dao.

 

Ngoài ra, trong buổi Tọa đàm, đoàn viên, thanh niên trong Khối đã trao đổi về các nội dung: Vai trò của thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay” và “Tuổi trẻ Khối cơ quan Trung ương bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam”, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong các nhiệm vụ, hành động cụ thể, thiết thực; đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực về văn hóa và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa.

 

Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tham gia đóng góp ý kiến qua các tham luận tại Tọa đàm.

 

Ngày hội Thanh niên với văn hóa dân tộc năm 2024 do Đoàn Khối tổ chức không chỉ tạo ra không gian văn hóa lành mạnh, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lan tỏa giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương, mà còn góp phần tôn vinh các cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, văn hóa dân tộc tại địa phương; tạo không gian chia sẻ cởi mở, trao truyền kinh nghiệm trong giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có di sản văn hóa phi vật thể.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website