Loading ...
Đoàn khối
TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NHIỀU CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC “XANH” ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
T6, 12/04/2024 - 16:04
Trong Tháng Thanh niên 2024, Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương đã triển khai nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có 35 hoạt động, vượt chỉ tiêu 75%.

Trong Tháng Thanh niên 2024, Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương đã triển khai nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website