Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khốitin mới
Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
T7, 17/03/2018 - 08:03
Thực hiện Kế hoạch số 08 KH/UBKTĐK ngày 01/3/2018 của UBKT Đoàn Khối về việc làm việc với các cơ sở đoàn trực thuộc trong Tháng thanh niên năm 2018, ngày 16/3/2018, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đã làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Quyết Thắng,Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối và tập thể Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam là Đoàn cơ sở có 20 chi đoàn trực thuộc, với 254 đoàn viên. Do đặc thù cơ quan, đoàn viên hay phải đi công tác, khối lượng công việc chuyên môn đòi hỏi chiếm nhiều thời gian. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Chấp hành, Đoàn thanh niên Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế để thực hiện tốt các mặt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Các phong trào trong tháng thanh niên năm 2018 đã được Ban Chấp hành Đoàn cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của các cơ sở Đoàn và đoàn viên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, của ngành. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, gắn liền với lĩnh vực chuyên môn. Chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, từng bước phát huy được thế mạnh về nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên và các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được làm thường xuyên tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn còn ít được quan tâm, việc quản lý đoàn viên, đặc biệt trong quản lý thẻ đoàn viên và sổ đoàn còn nhiều hạn chế. Các hoạt động phong trào gắn với chuyên môn nghiệp vụ, triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành còn chưa nhiều.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đề nghị Đoàn thanh niên Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam một số nội dung: Ban Chấp hành Đoàn cần sớm tổ chức việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đoàn các cấp, gắn việc triển khai nhiệm vụ công tác đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của ngành, đồng thời chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; cần cụ thể hóa nghị quyết đại hội đoàn vào chương trình công tác năm, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề và ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đoàn viên, trong sinh hoạt chi đoàn; cần bổ sung thêm một số nội dung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đoàn, rà soát các tổ chức đoàn có bất cập về tổ chức bộ máy để hướng dẫn, sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo quy định Điều lệ Đoàn; chú trọng hoạt động tình nguyện mang tính liên kết, hoạt động tình nguyện tại chỗ,  công tác phát triển đảng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

CÁC TIN TỨC KHÁC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website