Loading ...
Đoàn khốitin mới
Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất bản chính trị Quốc gia sự thật
T2, 14/05/2018 - 09:05
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối, ngày 11/5/2018, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đã làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối; Chu Văn Khánh, Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối, đại diện Ban Tuyên giáo Đoàn Khối và tập thể Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đoàn cơ sở có 04 chi đoàn trực thuộc, với 106 đoàn viên. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Chấp hành, Đoàn thanh niên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế để thực hiện tốt các mặt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Các hoạt động đoàn đã được Ban Chấp hành Đoàn cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của các cơ sở Đoàn và đoàn viên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, gắn liền với lĩnh vực chuyên môn. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được làm thường xuyên tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Hoạt động kết nghĩa với các đơn vị đóng quân tại vùng biển đảo, biên cương Tổ quốc được chú trọng triển khai.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn còn ít được quan tâm, việc quản lý đoàn viên, đặc biệt trong quản lý thẻ đoàn viên và sổ đoàn còn nhiều hạn chế. Công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa có dấu ấn rõ nét.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đề nghị Đoàn thanh niên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật một số nội dung: Ban Chấp hành Đoàn cần tổ chức sâu rộng việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đoàn các cấp, chọn ra nội dung thế mạnh, khâu trọng điểm để triển khai, gắn việc triển khai nhiệm vụ công tác đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị đồng thời chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn, chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn và ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đoàn viên, trong sinh hoạt chi đoàn; chủ động thực hiện quy trình giới thiệu, kết nạp đoàn viên ưu tú cho Đảng; quan tâm kiện toàn BCH, bổ sung phương hướng nhiệm kỳ theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI…

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website