Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Ủy ban Kiểm tra giám sát chuyên đề Đoàn Thanh niên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
T5, 22/10/2020 - 22:10
Thực hiện Kế hoạch số 80 KH/UBKTĐK ngày 24/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối về kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW năm 2020, ngày 22/10/2020, Đoàn kiểm tra của Đoàn Khối do đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư Đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tại Buổi làm việc

Sau khi nghe đại diện Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối thay mặt đoàn kiểm tra kết luận một số vấn đề trọng tâm sau:

Công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn TCNS Hồ Chí Minh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022 đến nay đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã có nhiều cố gắng, đổi mới trong công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban Chấp hành Đoàn Bộ phát biểu ý kiến tại Buổi làm việc

Bên cạnh, còn một số hạn chế như: Việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn có lúc chưa thực hiện tốt, chưa tác bạch được việc sinh hoạt chuyên môn với nội dung sinh hoạt của Đoàn. Việc gắn kết công tác đoàn với công tác chuyên môn ở một số đơn vị còn chưa chủ động, sáng tạo; chưa có nhiều hoạt động có quy mô lớn, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên…

* Nội dung giám sát chuyên đề

 Đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về cơ bản đã thực hiện tốt các kết luận, đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối và của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  đã ban hành trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đối với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.

* Các nội dung Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đề nghị

Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đề nghị Ban chấp hành Đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục bám sát định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chương trình công tác hằng năm của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng và lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tăng cường gắn kết công tác đoàn và phong trào thanh niên với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thế mạnh chuyên môn của Thanh tra chính phủ, phát huy được nhiệt huyết và sự sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Thanh tra chính phủ. Đồng thời tập trung vào một số nội dung sau:

  1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trên mạng xã hội, trên fangape của Đoàn Bộ; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trong đoàn viên, thanh niên. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong đấu tranh chống các luận điệu thù địch, sai trái, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết…
  2. Tập trung đa dạng hóa các hoạt động tình nguyện, kết hợp chặt chẽ các hoạt động phong trào của đoàn viên, thanh niên với công tác giáo dục của Đoàn. Trong quá trình tổ chức các hoạt động phong trào, cần chú ý đến đặc thù của từng đối tượng đoàn viên, thanh niên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tăng cường gắn kết công tác Đoàn với công tác chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chú trọng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên gắn với nhiệm vụ được giao.
  3. Chú trọng tổ chức các phong trào, hoạt động quy mô, sức lan tỏa lớn nhằm thu hút, tập hợp và phát huy đoàn viên, thanh niên. Tăng cường vai trò gắn kết của Đoàn Thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Đoàn Thanh niên các bộ, ngành trong Khối. Tập trung triển khai các hoạt động trong Chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2020, Xuân yêu thương năm 2020, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tăng cường các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các công trình thanh niên chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.
  4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng, tập huấn công tác đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp dịp kỷ niệm 91năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ động tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và phát triển; việc cơ cấu tham gia cấp ủy cho Đoàn thanh niên cơ quan trong nhiệm kỳ tiếp theo.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website