Loading ...
6 bài học lý luận chính trị - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngCông tác giáo dục
Tọa đàm “Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.
T4, 30/08/2023 - 12:08
Chiều ngày 29/8, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Tọa đàm “Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và Trao giải Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông với chủ đề “Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2023. Chương trình nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tham gia Chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

 

Toàn cảnh hội trường Chương trình

 

Phát biểu khai mạc Tọa đàm “Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho biết, hiện nay, các thế lực thù địch đang tận dụng tối đa sự phát triển mạnh mẽ của internet và công nghệ số để tăng cường xuyên tạc, chống phá quyết liệt nền tảng tư tưởng của Đảng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tập trung nhiều hơn vào những người trong độ tuổi thanh niên. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với các tổ chức thanh niên nói chung, tổ chức Đoàn nói riêng cần phát huy ưu thế của công nghệ số nhằm tiếp tục nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, tiếp tục nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ, từ đó tiếp tục xây dựng và tổ chức lực lượng, nhất là phát huy vai trò của trí thức trẻ trong tiên phong, xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

 

Tại Tọa đàm, các chuyên gia, các trí thức trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Khối đã thảo luận, làm rõ nội dung chủ đề “Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Qua đó, giúp cho các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong Khối có thêm những nhận thức mới, kỹ năng mới, giải pháp mới để từ đó thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, khẳng định rõ nét hơn vai trò của tri thức trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân tham gia trao đổi, thảo luận với đoàn viên, thanh niên

 

Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tiến hành trao giải Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông với chủ đề “Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2023 cho 26 tác phẩm xuất sắc ở 02 thể loại Video và Infographic, Ban Thường vụ Đoàn Khối cũng đã trao 02 giải tập thể cho 02 đơn vị có nhiều bài dự thi nhất.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể và đồng chí Hầu A Lềnh trao hoa và chứng nhận cho các đại biểu đạt giải

 

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sáng kiến của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trong tổ chức Tọa đàm “Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông với chủ đề “Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2023 đúng dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám. Đồng chí cũng khẳng định rằng thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đoàn đã luôn nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên, trong đó, lực lượng trí thức trẻ đóng vai trò xung kích, nòng cốt. Đồng thời, đồng chí nhắc nhở, lưu ý rằng trong thời gian tới, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương - những trí thức trẻ tiêu biểu cần thấm nhuần sâu sắc hơn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc “cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đầu và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, để từ đó tiếp tục có những hành động thiết thực, cụ thể góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Chương trình

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website