Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Đoàn thanh niên Khối cơ quan TW
T6, 21/04/2017 - 11:04
Nhằm đánh giá công tác chỉ đạo đại hội điểm và rút kinh nghiệm cho đại hội đoàn các cấp trong thời gian tới, chiều 20/4, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.

Nhằm đánh giá công tác chỉ đạo đại hội điểm và rút kinh nghiệm cho đại hội đoàn các cấp trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Căn cứ Điều lệ Đoàn và kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành Đoàn Khối đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các cơ sở đoàn trực thuộc về công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo 5 đơn vị đại hội điểm gồm: 02 tổ chức đoàn cấp huyện; 02 tổ chức đại hội đoàn cơ sở và 01 tổ chức đoàn cơ sở đại hội điểm cấp Trung ương.

Ảnh: Đ/c Trần Hữu, Phó Bí thư phụ trách Đoàn Khối phát biểu tại Hội nghị

Tính đến ngày 10/4/2017 có 31/31 đoàn cấp huyện và 19/19 đoàn cơ sở đã có văn bản chỉ đạo đại hội đoàn các cấp và lựa chọn các đơn vị chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở; 27/57 đoàn trực thuộc báo cáo về công tác đại hội cấp cơ sở.

Trong tổng số đoàn cấp cơ sở được lựa chọn chỉ đạo điểm là 73 đơn vị; chi đoàn là 216 đơn vị, tính đến ngày 10/4/2017 cấp huyện chỉ đạo đã có 52/73 đơn vị tổ chức; 192/216 đơn vị cấp cơ sở tổ chức đại hội. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp, chương trình đại hội của đa số cơ sở đoàn tổ chức đại hội điểm đều thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đại hội; chương trình đại hội được lấy ý kiến thông qua của đại hội đảm bảo đúng quy định. Các báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 trình đại hội và dự thảo văn kiện của Đoàn Khối được triển khai nghiêm túc, nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, chi tiết có tính phát hiện, xây dựng cao.

Về nhân sự bí thư đại hội điểm cấp cơ sở có 92/175 đơn vị thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Độ tuổi trung bình của bí thư đoàn cấp cơ sở là 29,7 tuổi, trẻ tuổi nhất là 27 tuổi, nhiều tuổi nhất là 33 tuổi; tỷ lệ bí thư đoàn cấp cơ sở là nữ chiếm 23,5%...

Theo đánh giá từ Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, bên cạnh những kết quả đạt được việc tổ chức, điều hành đại hội của các cơ sở đoàn còn bộ lộ một số hạn chế. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của các cơ sở đoàn còn mang tính liệt kê, chưa thể hiện rõ những cách làm hay, mô hình, công trình, phần việc cụ thể của thanh niên; tham luận góp ý tại đại hội còn chưa toàn diện…

Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thời gian tới tăng cường tuyên truyền về đại hội trong bản tin nội bộ, trong các buổi sinh hoạt Đoàn; Báo cáo chính trị phải đầu tư xây dựng kỹ lưỡng thể hiện được nét đặc trưng riêng của cơ quan, đơn vị,bám sát chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt, trong công tác nhân sự phải bám sát và tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên về quy trình, số lượng, cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ…/.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website