Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Uỷ Ban Kiểm Tra Đoàn Khối kiểm tra Đoàn Thanh tra Chính phủ
T7, 01/08/2020 - 16:08
Thực hiện Kế hoạch số 80 KH/UBKTĐK ngày 24/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối về kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW năm 2020, ngày 31/7/2020, Đoàn kiểm tra của Đoàn Khối do đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh tra chính phủ

Toàn cảnh Buổi làm việc 

Sau khi nghe đại diện Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh tra chính phủ  báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối thay mặt đoàn kiểm tra kết luận một số vấn đề trọng tâm sau:

Công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn TCNS Hồ Chí Minh Thanh tra Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022 đến nay đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Ban Chấp hành Đoàn đã có nhiều cố gắng, đổi mới trong công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Thanh tra chính phủ trong việc triển khai các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thanh tra chính phủ.

 * Các nội dung Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đề nghị:

Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đề nghị Ban chấp hành Đoàn Bộ tiếp tục bám sát định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chương trình công tác hằng năm của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng và lãnh đạo Thanh tra chính phủ, tăng cường gắn kết công tác đoàn và phong trào thanh niên với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thế mạnh chuyên môn của Thanh tra chính phủ, phát huy được nhiệt huyết và sự sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Thanh tra chính phủ. Đồng thời tập trung vào một số nội dung sau:

  1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trên mạng xã hội, trên fangape của Đoàn Viện; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trong đoàn viên, thanh niên. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên Thanh tra chính phủ tối cao trong đấu tranh chống các luận điệu thù địch, sai trái, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết…
  2. Tập trung đa dạng hóa các hoạt động tình nguyện, kết hợp chặt chẽ các hoạt động phong trào của đoàn viên, thanh niên với công tác giáo dục của Đoàn. Trong quá trình tổ chức các hoạt động phong trào, cần chú ý đến đặc thù của từng đối tượng đoàn viên, thanh niên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra chính phủ; tăng cường gắn kết công tác Đoàn với công tác chuyên môn của Thanh tra chính phủ; chú trọng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên gắn với nhiệm vụ được giao.
  3. Chú trọng tổ chức các phong trào, hoạt động quy mô, sức lan tỏa lớn nhằm thu hút, tập hợp và phát huy đoàn viên, thanh niên. Tăng cường vai trò gắn kết của Đoàn Thanh niên Thanh tra chính phủ với Đoàn Thanh niên các bộ, ngành, đặc biệt là các cơ quan khối nội chính. Tập trung triển khai các hoạt động trong Chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2020, Xuân yêu thương năm 2020, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đòa TNCS Hồ Chí Minh. Tăng cường các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các công trình thanh niên chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020, đặc biệt là chào mừng đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm ngày truyền thống của Thanh tra chính phủ.
  4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng, tập huấn công tác đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp dịp kỷ niệm 91năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ động tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra chính phủ trong việc tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và phát triển.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website