Loading ...
Đoàn khốiTài năng trẻ
Về việc đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020
T3, 08/12/2020 - 09:12

Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc

Thực hiện Công văn số 5975-CV/TWĐTN-BTP ngày 09/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc lựa chọn, giới thiệu các đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực để bình chọn nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, cụ thể như sau:

  1. Tiêu chuẩn xét trao Giải thưởng: Thực hiện theo Quy chế Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” ban hành kèm Quyết định số 1705/QĐ-TWĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (có Quy chế gửi kèm).
  2. Hồ sơ đề nghị xét Gương mặt trẻ tiêu biểu gồm:

        - Sơ yếu lý lịch cá nhân và 4 ảnh chân dung 4x6;

        - Bản báo cáo thành tích cá nhân có ý kiến xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp và của tổ chức Đoàn nơi cá nhân đang sinh hoạt, công tác (theo mẫu);

        - Bản tóm tắt thành tích cơ bản và ngắn gọn nhất trên một trang A4;

        - Các loại giấy tờ, văn bản chứng minh thành tích cá nhân (bản sao);

       - Công văn giới thiệu và danh sách tổng hợp trích ngang có xác nhận của cơ sở đoàn mà cá nhân đang sinh hoạt;

        - Ý kiến thẩm định, công nhận của Bộ, ngành hữu quan (nếu có).

          *Lưu ý:

        - Mẫu hồ sơ bình chọn tải về trên Báo Tiền phong điện tử theo địa chỉ:

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/huong-dan-de-cu-guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu-nam-2018-1347250.tpo

         - Trên cơ sở đề cử của các cơ sở đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ họp xét và đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn xét, trao giải thưởng.

        - Để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và thuận tiện cho việc bình chọn, đề nghị các đồng chí gửi bản mềm sơ yếu lý lịch cá nhân, báo cáo thành tích (theo mẫu) về địa chỉ email: tuyengiaodk@gmail.com.

          Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, gửi hồ sơ đề nghị Giải thưởng trước ngày 20/12/2020 về Ban Thường vụ Đoàn Khối qua Ban Tuyên giáo Đoàn Khối (107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, email: tuyengiaodk@gmail.com, ĐT: 0966.359.789/080.48480)./.

 

 

Tải mẫu Công văn và mẫu hồ sơ theo đường link: http://doankhoicoquantw.org.vn/van-ban/guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu-nam-2020.html

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website