Loading ...
Tra cứu văn bản
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 15KH/DTNK-TCKT 15/07/2016
Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Số: 137KH/BSV 23/11/2016
KH- Tri ân người Thầy
Số: CD 31/12/2016
6 bài lý luận chính trị: Bài 6 : Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN
Số: CD 31/10/2016
6 bài lý luận chính trị: Bài 5 : Hệ thống chính trị ở nước ta
Số: CD 31/12/2016
6 bài lý luận chính trị: Bài 3 : Đi lên CNXH, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
Số: CD 31/10/2016
6 bài luận chính trị: Bài 2 : Đảng cộng sản Việt Nam – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Số: CD 31/10/2016
6 bài luận chính trị: Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Số: CV 31/12/2016
Công văn: V/v cung cấp số liệu công tác tổ chức, cán bộ 5 mẫu số liệu kèm theo công văn số 597 /TWĐTN
Số: KH 31/10/2016
Kế hoạch: Tổ chức giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016 tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam
Số: HD 31/10/2016
Hướng dẫn: Triển khai kế hoạch tình nguyện hè 2011 trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức, đô thị,hoạt động hướng nghiệp