Loading ...
Các hoạt động tình nguyệnĐoàn khốiHoạt động của các cơ sở
Ngày Chủ nhật xanh tháng 9
T2, 09/09/2019 - 11:09

Ngày 08/9/2019 tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục sôi nổi ra quân hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” qua các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên cơ quan đơn vị, sắp xếp, vệ sinh phòng làm việc; chăm sóc cây xanh, bổ sung cây xanh tại các vị trí phù hợp trong khuôn viên cơ quan, đơn vị.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website