Loading ...
Các hoạt động tình nguyệnĐoàn khốiHoạt động của các cơ sở
Ngày Chủ nhật xanh tháng 9 với chủ đề “Chống rác thải nhựa”
T2, 19/09/2022 - 11:09
Ngày Chủ nhật xanh tháng 9 với chủ đề “Chống rác thải nhựa” được các cấp bộ Đoàn trong Khối hưởng ứng nhiệt tình.

 

Với Chủ đề “Chống rác thải nhựa”, Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 năm 2022  tập trung kêu gọi, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và người dân về tác hại của rác thải nhựa, tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; đồng thời ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, tái chế rác thải thành vật dụng thân thiện với môi trường, trồng cây xanh, trồng rừng bảo vệ môi trường,…hơn 900 đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã tham gia các hoạt động như vệ sinh làm sạch biển, phát quang bụi rậm dọn vệ sinh môi trường tại các điểm có nhiều rác thải, trồng cây xanh; dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên cơ quan đơn vị, sắp xếp, vệ sinh phòng làm việc; chăm sóc cây xanh, bổ sung cây xanh tại các vị trí phù hợp trong khuôn viên cơ quan, đơn vị.....

 

 

Ảnh: Đoàn viên Văn phòng Trung ương Đảng dọn dẹp vệ sinh tại trụ sở Nguyễn Cảnh Chân

 

 

Ảnh: Đoàn viên Bộ Xây dựng tham gia dọn rác làm sạch biển Đảo Bạch Long Vỹ

Phong trào “Chủ nhật xanh” được triển khai với mục đích tạo dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp của khối cơ quan Trung ương, góp phần làm giảm tối đa những tác động tiêu cực đối với môi trường, nâng cao ý thức của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên để bảo vệ môi trường từ những cuộc vận động và những việc làm hiệu quả, thiết thực. Đây là phong trào có ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên, qua đó góp phần tăng cường trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên thực hiện nếp sống văn hóa công sở, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là một phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website