Loading ...
Các hoạt động tình nguyệnĐoàn khối
Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương: 100% đoàn viên đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện.
T5, 31/10/2019 - 17:10

Thực hiện hiện chủ đề năm “ Thanh niên tình nguyện” 2019, Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tích cực triển khai sâu rộng đến các cấp bộ đoàn trong toàn Khối. Từ thực tiễn triển khai hoạt động, đã xuât hiện nhiều hoạt động phong phú, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả thiết thực trong các dịp như: Trong đó tập trung vào các Ngày thứ bẩy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Hè,….

Lễ Phát động Tháng Thanh niên 2019

Chính vì vậy, nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa và đưa phong trào tình nguyện đi sâu vào đời sống của Đoàn viên, thanh niên Khối cơ quan Trung ương, năm 2019 Ban thường vụ Đoàn Khối đã phát phong trào mỗi Đoàn viên thanh niên tiến hành đăng ký và thực hiện ít nhất 02 hoạt động tình nguyện. Nổi bật lên là các hoạt động tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; tình nguyện dọn dẹp xây dựng cơ quan xanh - sạch- đẹp; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Đây không chỉ là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện vai trò xung kích trong việc chia sẻ, hỗ trợ nhân dân, các địa phương khó khăn; mà cũng là những trải nghiệm cuộc sống rất quan trọng. Từ đó, có những tham mưu chính sách, xây dựng các văn bản phù hợp với đặc điểm, đặc thù; áp dụng vào thực tiễn chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Lễ ra quân Chiến dịch Hè 2019

Với phương châm “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, các hoạt động tình nguyện được Đoàn Khối được triển khai theo hướng chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; coi trọng đổi mới, sáng tạo, chuyển giao khoa học công nghệ gắn với chuyên môn, chuyên ngành của đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, theo từng khối đối tượng cụ thể. Với tinh thần đó tính đến tháng 10 năm 2019 toàn Khối đã tổ chức hơn 1.000 hoạt động với tổng số 90.115 đoàn viên tham gia.

Lễ ra quân chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019

Các đoàn viên tham gia hoạt động an sinh xã hội

Với tinh thần quyết tâm, Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website