Tất cả bài viết của admin

Nhiều hoạt động thiết thực trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 bao gồm: Chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch nhánh (tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh). Các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch được chú trọng tổ chức ở địa bàn khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt nặng nề năm 2020, khu vực biên giới và các địa phương, đơn vị đang chịu ảnh hưởng dịch COVID- 19.

Toàn cảnh Lễ phát động

Theo Ban Tổ chức, chiến dịch thanh niên tình nguyện năm nay tập trung triển khai các hoạt động mang tính chuyên sâu theo lĩnh vực, thế mạnh của các đoàn viên, thanh niên như tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia bảo đảm an sinh xã hội, tuyên truyền nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19; chăm lo thiếu niên, nhi đồng; hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống…

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết từ năm 2000, chiến dịch thanh niên tình nguyện đã được phát động trong thanh niên cả nước.

Sau 21 năm thực hiện, hoạt động này đã được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở đoàn, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc tập hợp đoàn kết sức mạnh của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Chi bộ cơ quan Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021

Ảnh: PGS, TS. Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi sinh hoạt.

 

Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và toàn thể đảng viên Chi bộ cơ quan Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương.
Trao đổi về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi sinh hoạt, PGS, TS. Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, bài viết được công bố vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu để đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn, có tác động rất lớn đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Trong bài viết, Tổng Bí thư đã đề cập những vấn đề rất rộng lớn, rất cơ bản và sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư đã làm rõ những vấn đề cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta kiên định trong quá trình đổi mới bằng lập luận khoa học, thuyết phục, kể cả phản bác sắc bén những luận điệu sai trái, xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.
Trên quan điểm duy vật biện chứng, bài viết đã làm rõ đặc trưng của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội gắn với yêu cầu giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thời kỳ quá độ, do xuất phát điểm thấp, chúng ta “bỏ qua” chủ nghĩa tư bản nhưng có kế thừa, phát triển. Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. 

 

 

Cùng với vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa là định hình chủ nghĩa xã hội, tức phải làm cho bản chất tốt đẹp, giá trị của chủ nghĩa xã hội được hiện thực hóa trong đời sống hằng ngày mà người dân được thụ hưởng gắn với điều kiện, lộ trình cụ thể. Đó chính là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng trưởng kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước đi và từng chính sách phát triển. Để tránh rơi vào chủ quan duy ý chí, bài viết lưu ý, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, lâu dài, không thể nóng vội.

Trao đổi tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thành Nam (ảnh trên), Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương biểu dương Chi bộ cơ quan Đoàn Khối đã lựa chọn được chủ đề sinh hoạt bổ ích, thiết thực. Buổi sinh hoạt đã giúp các đồng chí trong Ban Thường vụ cũng như các đảng viên trong Chi bộ cơ quan Đoàn Khối nâng cao nhận thức, nắm được tư tưởng chỉ đạo và những nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư. Trong thời gian tới, các chi bộ trong Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những giá trị to lớn trong bài viết của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

 

Đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương, Bí thư Chi bộ cơ quan Đoàn Khối (ảnh trên) khẳng định, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa sâu sắc vừa gần gũi. Qua sự trình bày, phân tích của PGS, TS. Đặng Quang Định, mỗi đảng viên trong chi bộ càng thấm nhuần, hiểu sâu hơn những luận giải của Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
Liên hệ đến công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của đoàn viên, thanh niên trong Khối Các cơ quan Trung ương, đồng chí Trần Hữu cho biết, Đoàn Khối hiện chú trọng triển khai công tác giáo dục qua mạng xã hội, liên kết với các đoàn cơ sở trong Khối, kiên trì đăng tải mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đồng thời, đẩy mạnh sinh hoạt lý luận qua các câu lạc bộ lý luận trẻ ở các tổ chức đoàn trực thuộc. Tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong toàn Đoàn, tạo bước chuyển về chất trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối Các cơ quan Trung ương.

Đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng Bắc Giang

Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên 2 cơ quan, nỗ lực cùng với tuổi trẻ cả nước tham gia hỗ trợ phòng, chống đại dịch.

Trao tặng tiền và vật phẩm hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang

Theo đó, sáng nay (ngày 5-6-2021), thông qua đơn vị tiếp nhận là Tỉnh đoàn và Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, đại diện cho Đoàn thanh niên 2 cơ quan, đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp đã có mặt tại “tâm dịch” Bắc Giang trao tặng các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang số tiền 50 triệu đồng cùng các đồ dùng thiết yếu gồm: 15000 khẩu trang y tế, 1500 tấm kính chắn giọt bắn, 50 thùng sữa, 100 bộ quần áo bảo hộ y tế. Tại đây, đồng chí Hồ Quang Huy đã tới thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp thăm hỏi, động viên các lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang

LỄ TIẾP NHẬN VÀ XUẤT QUÂN HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

 

 

Sau hơn 10 ngày phát động, Đoàn Thanh niên của 56 bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đã vận động, quyên góp được hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó có 805.012.000 đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vận, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm: 15 máy lọc nước, 196.750 khẩu trang, 1.600 kính chắn bọt, 2650 chai nước rửa tay sát khuẩn, 500 hộp gang tay, 6,5 tấn gạo, 380 thùng mỳ tôm, 565 lít dầu ăn, 280 thùng nước, 400 thùng sữa TH, 200 thùng băng vệ sinh, 120 thùng bánh kẹo, 400 hộp hương muỗi, 40 thùng xúc xích, 60 thùng nước khoáng, điện giải, 50 đèn năng lượng mặt trời, 27 thùng vật phẩm và 4100 suất quà cho các bệnh nhân tại bệnh viện, 90 bộ quần áo trẻ em… với trị giá khoảng hơn 900 triệu đồng.

 

 

 

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cùng các cơ sở đoàn trong Khối đã tổ chức 18 chuyến hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bênh trong đó tập trung vào hỗ trợ các y bác sĩ, công nhân và nhân dân ở các khu cách ly tập trung tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương. Đặc biệt, nhân dịp ngày Tết thiếu nhi (01/6), Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương đã dành 20 suất quà, mỗi suất 02 triệu đồng tặng các bệnh nhi tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều; Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dành 100 triệu đồng để mua các nhu yếu phẩm tặng cho các cháu thiếu nhi đang phải cách ly tập trung với điều kiện hết sức khó khăn tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ngay sau Lễ tiếp nhận, Ban Thường vụ Đoàn Khối tiếp tục triển khai 03 chuyến xe hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn Khối cũng trích 50 triệu đồng để ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 Quốc gia.

 

 

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: “Đợt phát động quyên góp hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch và các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 lần này đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên công chức, viên chức Khối các cơ quan Trung ương. Những con số thống kê là minh họa rõ nét cho tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng của các cơ sở đoàn và đoàn viên trong Khối. Trong giai đoạn chống dịch khó khăn này, có thể nói, đoàn viên của Khối có nhiều điều kiện thuận lợi hơn đoàn viên, thanh niên ở nhiều địa phương trên cả nước, chính vì vậy cần phải phát huy những điều kiện đó để chung tay cùng cả nước chống dịch. Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tiếp tục kêu gọi các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai và vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động “San sẻ yêu thương – chung tay vượt qua đại dịch” để hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ các bệnh nhân và nhân dân các vùng dịch sớm vượt qua đại dịch Covid-19, ổn định cuộc sống”.

 

Một số hình ảnh tại Lễ nhận và xuất quân hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19:

 

 

 

 

 

 

Đoàn TN cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh: Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đoàn Khối tới tham dự hoạt động “Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” của 3 chi đoàn 

Dịch bệnh covid – 19 nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong những ngày này, các lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an…và các lực lượng khác đang căng sức chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ để khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, quyết tâm sớm chiến thắng được dịch bệnh. Thấu cảm và chia sẻ với những hy sinh không quản khó khăn, hiểm nguy của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, sáng ngày 02/6/2021, Đoàn TN cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương phối hợp với Đoàn TN Ban Kinh tế Trung ương và Đoàn TN trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vận động đoàn viên thanh niên trong 3 cơ quan quyên góp, ủng hộ các bệnh nhân, các y bác sỹ, bà con nhân dân vùng tâm dịch tại tỉnh Bắc Giang. 

Ảnh: Các đoàn viên TN chuyển đồ dùng thiết yếu tới vùng tâm dịch tỉnh Bắc Giàng

3 chi đoàn TN đã vận động, quyên góp được 1,5 tấn gạo, 200 thùng mỳ tôm, 100 thùng nước uống, 3100 khẩu trang y tế, 65 lít dầu ăn, 22 thùng sữa để chuyển tới các bệnh nhân, bà con nông dân, các chiến sỹ tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, cũng như tấm lòng của các đoàn viên trong Chi đoàn, đã góp phần cổ vũ, động viên các bệnh nhân, nhân dân, lực lượng tuyến đầu tại tâm dịch tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Một số hình ảnh trao quà ủng hộ tại 03 xã vùng tâm dịch tỉnh Bắc Giang:

 

 

 

 

Đoàn Thanh niên KTNN ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Trên cơ sở phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Giang, nắm bắt nhu cầu thực tế tại một số bệnh viện và khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, Đoàn Thanh niên KTNN đã tổ chức trao tặng các y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên và các bệnh nhân F0 đang điều trị một số đồ dùng thiết yếu gồm: Quần áo đặc chủng chống dịch cấp độ 4, khẩu trang N95 và nước uống điện giải…

Tổng giá trị quà tặng là hơn 50.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền do đoàn viên thanh niên KTNN đóng góp theo lời kêu gọi của Đoàn Thanh niên KTNN, với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng với người dân và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch tại Bắc Giang.

Đây là chương trình thiện nguyện được Đoàn Thanh niên KTNN phát động hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức Đảng, Đoàn, Mặt Trận. Chỉ sau 03 ngày phát động, với sự nhiệt thành ủng hộ của hơn 800 đoàn viên trong toàn Ngành, Đoàn Thanh niên KTNN đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng. Trong đó, có nhiều Chi đoàn có mức ủng hộ lớn như: KTNN chuyên ngành II, KTNN chuyên ngành IV, Văn phòng KTNN… 

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, Đoàn Thanh niên KTNN đã phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Bắc Giang trong việc giao nhận phần quà hỗ trợ tại điểm tiếp nhận của Tỉnh đoàn Bắc Giang.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Ngô Đạt Trí, đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của Tuổi trẻ Kiểm KTNN. Số tiền quyên góp được sẽ được Đoàn Thanh niên KTNN mua các trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết, trao tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, với mong muốn được góp phần đồng hành, chung tay cùng các địa phương đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Được biết, từ cuối tháng 4 đến nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội của một số địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội… Hiện nay, Bắc Giang đang đứng đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19. Tính tới sáng 31/5/2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch COVID-19, trong đó tổng số trường hợp F0 là 2.216; 17.134 trường hợp F1 và 78.839 trường hợp F2./.

Tuổi trẻ Bộ Tư pháp góp sức, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19

Ngoài kinh phí, khẩu trang và nước sát khuẩn được quyên góp, ủng hộ, trong những ngày qua, tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc, các bạn đoàn viên, thanh niên của nhiều Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc đã nỗ lực hoàn thành 1.000 tấm kính chắn giọt bắn để trao tặng cho đoàn viên thanh niên, cán bộ y tế, cán bộ chiến sỹ đang ở “tuyến đầu” phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Ủy viên BCH Đoàn Bộ, Bí thư Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý cho biết, với các vật liệu đơn giản, dễ tìm như tấm nhựa mica, cúc bấm, dây chun…, những chiếc tấm kính sau khi hoàn thành sẽ rất tiện lợi, dễ sử dụng, không bị mờ đọng hơi nước, qua đó giúp nhân dân, cán bộ y tế, bộ đội, công an, các tình nguyện viên có điều kiện tốt hơn, an toàn hơn để đẩy lùi dịch bệnh, sớm mang lại cuộc sống bình yên thường ngày cho xã hội.

Một số hình ảnh hoạt động:

Chia sẻ khó khăn với bà con nông dân vùng dịch

Ngày 27/5/2021, Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có văn bản kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân vùng dịch. Theo đó, trên địa bàn huyện Yên Dũng còn khoảng gần 2.000 tấn dưa hấu đã đến kỳ thu hoạch, nhưng do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các hộ nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người nông dân tại vùng dịch Bắc Giang.

Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Đoàn, cùng với tuổi trẻ cả nước hướng về người dân vùng dịch, chiều ngày 03/6/2021, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp, các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ đã cùng nhau chung tay, hỗ trợ tiêu thụ hơn 3 tấn dưa hấu giúp các hộ nông dân giảm bớt khó khăn, thiệt hại trong sản xuất, góp phần từng bước ổn định đời sống nhân dân vùng dịch. Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Phó Bí thư Đoàn Bộ cho biết đây là một trong những hành động cụ thể, thiết thức của Tuổi trẻ Bộ Tư pháp cùng với các cấp bộ Đoàn trong cả nước triển khai hoạt động “Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021” gắn với mục tiêu ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 và góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tham dự Hội nghị anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đại biểu nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu thông tin do các báo viên trao đổi, tăng cường thảo luận để làm rõ các vấn đề mà mình quan tâm, liên quan tới lĩnh vực công việc của mình…

“Thông qua Hội nghị lần này giúp các cán bộ chủ chốt nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt là các nội dung liên quan trực tiếp tới thanh niên và công tác thanh niên, trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” anh Lâm nhấn mạnh.

Ngay sau hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức các hoạt động để đoàn viên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội tới thanh niên; căn cứ Chương trình hành động của Trung ương Đoàn cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Trung ương Đoàn cũng xác định trong năm 2021 sẽ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ; đồng thời kiểm tra công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội của các cấp bộ đoàn trên cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam”; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn báo cáo chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Chương trình hành động nêu trên gồm tám chương trình nhỏ, 55 nhóm nội dung, giải pháp và 13 chỉ tiêu, được xây dựng theo hướng bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội XIII của Đảng xác định; thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Chương trình hành động có nhiều điểm mới, nổi bật là việc các chỉ tiêu đều được xây dựng cao hơn chỉ tiêu trung bình mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác lập. Các nội dung, giải pháp rất rõ nét, cụ thể, có phân công nhiệm vụ cho từng ban, đơn vị của Trung ương Đoàn tham mưu theo dõi, đôn đốc, cụ thể hóa và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Đáng chú ý, Chương trình hành động đã xác lập các giải pháp cụ thể, riêng biệt đối với từng đối tượng thanh thiếu nhi, tạo môi trường phù hợp để tuổi trẻ tham gia thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, điển hình như: “Hằng năm, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 50 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên”; “100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hằng năm có hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi cấp tỉnh”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chứ Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ, đoàn viên

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại Trung ương Đoàn (62, Bà Triệu, Hà Nội) và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch hội LHTN Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy – Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021 trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức, tổ chức học tập các chuyên đề, phong trào hành động cách mạng, xây dựng lề lối làm việc… gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học và làm theo lời Bác là việc làm thường xuyên

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW), Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 về thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 527-KH/TWĐTN-BTG ngày 29-9-2016 về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021”.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục của Đoàn; Xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó xác định hằng năm, tổ chức học tập theo chuyên đề trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên, đội viên, thiếu niên, nhi đồng để giới thiệu những nội dung cốt lõi, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Sau hơn 5 năm triển khai, có thể khẳng định nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Học và làm theo lời Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh thiếu nhi.

Tuổi trẻ Việt Nam luôn ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc; Sống nhân ái, sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Ảnh: Các điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến

Qua học tập, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên đã nắm vững được những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các bạn trẻ có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về việc rèn luyện, tu dưỡng tư tưởng, đạo đức, phong cách người cán bộ Đoàn, thế hệ tương lai của nước nhà, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng góp sức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cụ thể hóa qua các phong trào hành động cách mạng

Phấn đấu học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn tổ chức sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng, trở thành phương thức giáo dục thiết thực và mang lại hiệu quả cao.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút gần 13 triệu lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ, nhà khoa học trẻ, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia trong 2 năm qua với các chương trình tiêu biểu như: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức lao động trẻ”, “Tiếp sức người bệnh”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, hiến máu tình nguyện, tình nguyện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… Thông qua các hoạt động, tinh thần tình nguyện ngày càng trở thành nét đẹp, một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ, được xã hội thừa nhận.

Ảnh: Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức Đoàn các cấp được triển khai hiệu quả, toàn diện; từng bước trở thành việc làm thường xuyên, kiên trì, bền bỉ góp phần hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Giai đoạn 2016-2017, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, nâng cao chất lượng tổ chức phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận, thực hiện hơn 455.000 công trình, phần việc thanh niên, hơn 2.000 dự án trong các lĩnh vực, mang lại giá trị kinh tế – xã hội cao. Đoàn viên, thanh niên cả nước đã đóng góp hàng triệu ngày công tham gia các hoạt động tình nguyện, các hoạt động vì cộng đồng; Triển khai thực hiện 12 dự án Làng thanh niên lập nghiệp khu vực biên giới.

Tổ chức Đoàn đã hỗ trợ, tiếp sức đến trường cho gần 300.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 4 triệu lượt thanh niên, học sinh; tham gia dạy nghề cho hơn 420.000 thanh niên, giới thiệu việc làm cho gần 1 triệu thanh niên…

Giai đoạn 2018-2020, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai, toàn Đoàn đã thực hiện hơn 369.700 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 2.600 tỷ đồng. Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam đã đăng tải hơn 646.000 ý tưởng, sáng kiến trên tổng số 2,2 triệu ý tưởng, sáng kiến được đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất. Trong đó hơn 74.000 ý tưởng, sáng kiến đã được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ để hiện thực hóa.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 21.000 hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, thu hút gần 3,1 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia; thực hiện gần 11.000 công trình thanh niên nơi biên giới, hải đảo, trị giá hơn 86,7 tỷ đồng. Hơn 481.000 học sinh, sinh viên được trao học bổng; hơn 323.000 học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng.

Có thể nói, các phong trào, chương trình đã đáp ứng nhu cầu thiết yếu của thanh niên và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, được thanh niên đón nhận, tham gia tích cực, góp phần phát triển bản thân toàn diện, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. 

Học Bác là việc cả đời

Tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân, giải pháp.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn có những nơi chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát với thực tế, còn thụ động, trông chờ vào chỉ đạo của cấp trên. Công tác, phát hiện, ươm trồng, biểu dương, lan tỏa các điển hình tiên tiến chưa được như mong đợi; vẫn còn lỗ hổng trong thực hiện Chỉ thị 05.

Trong tổ chức thực hiện còn biểu hiện xơ cứng, hình thức; tính tương tác, lan tỏa, khả năng giáo dục chưa cao. Bên cạnh đó, học, hiểu, làm theo Bác chưa nhuần nhuyễn. “Học Bác là việc cả đời. Vòng tròn học, hiểu, làm theo Bác phải liên tục thường xuyên mới tiến bộ được”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, những tồn tại nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng nhất là một bộ phận đơn vị, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chưa nhận thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức phải nâng cao nhận thức, đổi mới nội dung, phương thức, kiên trì và sáng tạo mới có thể đạt được kết quả tốt.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, kết quả học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được đo lường bằng sự nỗ lực, vươn lên của người trẻ, đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của đất nước; đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến; giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới, tiêu biểu như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể; xác định nội dung đột phá để xây dựng tác phong, hình ảnh cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở.

Trong đợt Sơ kết này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen cho 25 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021 và Giấy khen cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 cùng 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.