Loading ...
Hoạt động của các cơ sởtin mới
BCH Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp khóa VI “Đại diện, tiêu biểu cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp trong giai đoạn hiện
T2, 29/05/2017 - 08:05

Thực hiện Kế hoạch số 15 KH/ĐTNK-TCKT ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Chỉ thị số 152-CT/ĐU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 (Đại hội); Kế hoạch số 05 KH/ĐTN ngày 23/9/2016 của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội Đoàn, căn cứ Quy hoạch Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đảng ủy Bộ phê duyệt, chiều ngày 24/5/2017 Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ lần thứ mười bốn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phan Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Bí thư Đoàn Bộ; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư thường trực Đoàn Bộ; đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Bí thư Đoàn Bộ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp.

Được sự phân công của Ban Chấp hành Đoàn Bộ, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Chánh Văn phòng Đoàn Bộ đã trình bày (i) báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội Đoàn các cấp, qua theo dõi tính đến ngày 19/5/2017 đã có 36/36 đơn vị hoàn thành công tác tổ chức Đại hội theo quy định của Điều lệ Đoàn đảm bảo 100% theo Kế hoạch số 05 KH/ĐTN ngày 23/9/2016 (ii) báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong đó nhấn mạnh các nội dung như: Công tác chuẩn bị, hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội trên cơ sở ý kiến các Chi đoàn, Đoàn Cơ sở và đoàn viên, thanh niên tại Hội nghị ngày 17/5/2017; công tác xây dựng dự thảo đề án các chức danh trong Ban Chấp hành khóa mới; công tác hậu cần phục vụ Đại hội; ngoài ra, tại Hội nghị các đồng chí trong Ban tổ chức Đại hội cũng đã trực tiếp xin ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đại hội đặc biệt liên quan đến công tác nhân sự của Đại hội.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến các nội dung liên quan đến từng công việc của Đại hội; đồng thời thống nhất cao và tiến hành bỏ phiếu kín đối với danh sách dự kiến Ban Chấp hành khóa mới để Đại hội tham khảo và bầu tại Đại hội.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website