Loading ...
Hoạt động của các cơ sởtin mới
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017 – 2022
T7, 24/06/2017 - 11:06
Ngày 23/6, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của đại biểu, đại diện cho 1.572 đoàn viên thanh niên Bộ, thống nhất hành động theo khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bộ Tư pháp: Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp”. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Công tác Đoàn gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp 
Tại Đại hội Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Bộ Khóa V - Phan Hồng Nguyên cho biết, trong nhiệm kỳ 2010 - 2017, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp nhiệm kỳ V; đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên được thực hiện bài bản, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên được đặc biệt quan tâm với hình thức đa dạng. Công tác Đoàn cũng đã gắn hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp với nhiều phần việc, nhiệm vụ được Đoàn thanh niên đảm nhận và tổ chức triển khai có hiệu quả. Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai nề nếp, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong cơ quan Bộ có bước đổi mới về nội dung và hình thức…

Một điểm mới trong công tác Đoàn nhiệm kỳ vừa qua là đã bước đầu huy động sự tham gia tài trợ về kinh phí của các tổ chức doanh nghiệp và một số đơn vị thuộc Bộ hỗ trợ các hoạt động lớn của Đoàn Bộ nhằm tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng, quy mô của hoạt động. Với các thành tích đã đạt được, từ năm 2010 đến nay, Đoàn Thanh niên Bộ liên tục nhận được khen thưởng của Bộ Tư pháp, Đảng ủy, Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Bên cạnh những kết quả trên thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nên để khắc phục chúng Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; đổi mới và nâng cao tính hiệu quả các phong trào thanh niên; đa dạng các hình thức, mô hình hoạt động phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp. Theo đó, có rất nhiều chỉ tiêu cụ thể được cam kết phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất gồm 100% cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai học tập quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, pháp luật của Nhà nước; 100% cơ sở Đoàn đăng ký sinh hoạt định kỳ và có nội dung sinh hoạt cụ thể với Đoàn thanh niên Bộ; 100% cơ sở Đoàn có công trình phần việc thanh niên; 100% tổ chức cơ sở Đoàn được xếp loại từ loại Khá trở lên, không có đơn vị yếu, kém…
Đa dạng hóa và tăng tính thực chất, hiệu quả của các hoạt động phong trào, nhất là các hoạt động gắn với chuyên môn
Để hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đại diện các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc đã hào hứng, sôi nổi góp ý kiến. Đại diện Đoàn Cơ sở Văn phòng Bộ đề xuất tiếp tục đổi mới hơn nữa hình thức thực hiện công tác chính trị tư tưởng đối với thanh niên, chú trọng các hoạt động xã hội sôi nổi và ý nghĩa, mang tính thực tế cao, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia, cống hiến để xây dựng lý tưởng, tình đoàn kết, phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp, tránh chủ nghĩa quan liêu, thực dụng. Ngoài ra, cần nghiên cứu, nâng cao vai trò của đoàn viên thanh niên trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

 

Theo đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 23 đồng chí, đồng chí Hồ Quang Huy được tín nhiệm bầu là Bí thư Đoàn nhiệm kỳ mới; đồng thời bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp - Tiên phong và Trí tuệ 
Phát biểu tại Đại hội Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên đối với sự phát triển của Bộ, ngành. Điểm lại các thành tích nổi bật, rõ nét của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên còn chưa toàn diện, một số hoạt động còn mang tính hình thức; tinh thần xung kích của thanh niên, có nơi, có lúc biểu hiện chưa được như mong muốn; trong công tác chuyên môn một bộ phận còn có tư tưởng ý lại, do đó chưa có cơ hội để phấn đấu và phát triển...
Nhắc lại nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra về xây dựng một Chính phủ hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ phát triển, phục vụ nhân dân cũng như những nhiệm vụ cụ thể mà Đảng đã đặt ra để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về chống tham nhũng...Bộ trưởng lưu ý với đoàn viên thanh niên: "tinh thần dấn thân của thanh niên là quan trọng nhưng trí tuệ cũng rất quan trọng", vì vậy các đoàn viên thanh niên phải không ngừng học, phấn đấu và rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ đặt ra.

Đồng tình với các phương hướng đề ra trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng nhấn mạnh một số ý như: Đoàn viên thanh niên cần tham gia tích cực, thiết thực, cụ thể hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành. Việc xây dựng pháp luật đã khó, việc tiếp nhận thông tin và kiến nghị xử lý các công việc cụ thể càng khó hơn để không những đảm bảo pháp luật mà vẫn đáp ứng yêu cầu thực tế.
Liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Bộ trưởng đã yêu cầu khắc phục, đẩy lùi tình trạng  nhụt ý chí phấn đấu, ỷ lại trong một bộ phận đoàn viên, thanh niên.
Đối với các hoạt động phong trào, cần có định hướng, kế hoạch cụ thể để trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy kết qủa đã đạt được và đẩy mạnh phong trào thêm một bước nữa.
Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý, mỗi đoàn viên thanh niên cần đề ra cho mình một đích phấn đấu, cần học hỏi thế hệ đi trước, tìm tòi, sáng tạo, chủ động, nâng cao kiến thức chuyên môn để phát triển nghề nghiệp.
Về phía Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tạo môi trường để cho các đoàn viên thanh niên phấn đấu và phát triển.

Tại Đại hội, Bộ trưởng cũng đã biểu dương những bước phát triển của Đoàn Bộ Tư pháp dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp khóa V, Bộ trưởng mong rằng, Ban Chấp hành khóa VI sẽ phát huy những kết quả đã được được và đưa công tác đoàn lên bước phát triển mới, đồng thời lưu ý, công tác Đoàn phải thiết thực, hiệu quả, gắn liền với công tác chuyên môn của Bộ, ngành với tinh thần: Tuổi trẻ Bộ Tư pháp Xung kích, Sáng tạo, Tình nguyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.
Tại Đại hội, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010-2017 đã vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan Trung ương. 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website