Loading ...
Hoạt động của các cơ sở
Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp
T4, 22/03/2017 - 10:03
Ngày 22/3/2017, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của thanh niên cả nước hướng về những ngày tháng 3 sôi nổi, thiết thực chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có GS.VS Châu Văn Minh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM, đồng chí Trần Hữu – Phó Bí thư thường trực Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo các ban, đơn vị, các viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí cán bộ chuyên trách Đoàn TN Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đoàn viện cùng 107 đại biểu chính thức đại diện cho 1.253 đoàn viên, thanh niên trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN), nơi hội tụ và tỏa sáng trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của đoàn viên, thanh niên Viện Hàn lâm. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Viện nhiệm kỳ 2012-2017; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; Bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Viện nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III.

Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN là tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đoàn Viện có 44 cơ sở Đoàn trực thuộc. Tổng số đoàn viên là 1.253 đồng chí, trong đó số đoàn viên nữ là 542 đồng chí (chiếm 43%), đoàn viên có trình độ Tiến sĩ là 58 đồng chí (chiếm 4,6 %), đoàn viên có trình độ Thạc sĩ 375 đồng chí (chiếm 30%), số Đảng viên trong độ tuổi Đoàn là 108 đồng chí (chiếm 8,6%). Đoàn viên có mặt hầu hết ở các bộ phận nghiên cứu cũng như trong các phòng ban chức năng, đơn vị đào tạo, sản xuất, ứng dụng và kinh doanh của Viện.

Ảnh: GS.VS Châu Văn Minh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng , Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phát biểu tại Đại hội

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN; sự định hướng, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp, giúp đỡ của văn phòng, các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể trong Viện Hàn lâm, nhiệm kỳ qua, đoàn viên, thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN đã tích cực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng trên mọi mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, việc xây dựng chương trình, nội dung công tác của Đoàn Viện là đúng hướng, phù hợp với đặc thù của đơn vị, với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia; chủ động đề xuất với các cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên; quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Đại hội cũng đã xác định rõ các mục tiêu nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên là: “Tuổi trẻ Viện Hàn lâm KHCNVN vững vàng tư tưởng, nắm chắc chuyên môn, tự tin hội nhập quốc tế, sẵn sàng làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên; khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng hành với cơ sở, nâng cao chất lượng chi đoàn”. Thực hiện mục tiêu trên, tập thể Đoàn Viện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; nâng cao chất lượng đoàn viên, thanh niên, đổi mới phong cách theo hướng năng động hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác thanh niên trong giai đoạn mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng sản phẩm khoa học công nghệ, tự tin năng động hội nhập quốc tế; tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn…

Ảnh: Đồng chí Trần Hữu – Phó Bí thư thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Đoàn TN Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2012-2017

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập thể Đoàn Viện được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN và Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCSHCM  hàng năm. Tháng 9/2015, tập thể Đoàn Viện vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Đại hội GS.VS Châu Văn Minh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đoàn Viện Hàn lâm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, BCH mới cần có nhiều biện pháp sáng tạo hơn để phát triển công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, BCH Đoàn Viện Hàn lâm tập trung chú trọng công tác đào tạo thông qua 2 đơn vị trực thuộc là Học Viện Khoa học và Công nghệ và trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Phát huy được thế mạnh chuyên môn của đoàn viên, thanh niên trong Viện Hàn lâm, hoạt động đoàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm.

Nhân dịp này, BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí cán bộ đoàn để ghi nhận công lao của các đồng chí đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện, khích lệ Đoàn viên thanh niên trong mọi hoạt động và gặt hái được nhiều thành công. Cũng tại Đại hội, Trung ương Đoàn đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN và Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Ảnh: Ban chấp hành Đoàn TN Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 21 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gồm 05 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết. Đại hội đã tín nhiệm bầu trực tiếp tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng tiếp tục tái cử giữ chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại cuộc họp phiên thứ nhất của Ban chấp hành Đoàn Viện nhiệm kỳ 2017- 2022, BCH đã nhất trí bầu ra 05 đồng chí vào Ban thường vụ Đoàn Viện, 05 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Đoàn Viện, đồng chí Lê Xuân Duy và Phạm Thị Thanh Xuân được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN.  
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website