Loading ...
Hoạt động của các cơ sởtin mới
Đại hội Đoàn TNCS HCM Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
T4, 28/06/2017 - 11:06
Sáng 25.6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng LĐLĐVN  có đồng chí Trần Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; đồng chí Ngô Đức Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy. Về phía Đoàn thanh niên khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Đoàn Khối.

Ảnh: Đã có 89/100 đoàn viên được triệu tập tham dự đại hội.

Đại hội đã nghe Báo cáo công tác Tổng kết đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 -2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019 do đồng chí Phùng Khắc Hùng – Phó Bí thư Đoàn TN khóa VII trình bày.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải đã đánh giá những điều đã đạt được và còn hạn chế của Đoàn TN. Bên cạnh đó, đồng chí cũng có những chỉ đạo sâu sắc để BCH nhiệm kỳ 2017-2019 có những phương hướng hoạt động mang lại nhiều hiệu quả hơn.

Đại hội nhận được nhiều tham luận về phong trào thanh niên của các chi đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng LĐLĐ  Việt Nam. Bên cạnh đó, các ý kiến đóng góp trực tiếp của các đoàn viên tại đại hội cũng diễn ra sôi nổi.

Ảnh: BCH nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt với 11 đồng chí. 

Thay mặt Đoàn thanh niên khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư cũng đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể cho công tác đoàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc đánh giá cao những thành tích Đoàn TN Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đã giữ vững được sự ổn định, phát triển tốt trên các mặt, có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Thông qua các hoạt động của tổ chức đoàn đã góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thanh niên có nhiều đổi mới, góp phần chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, thanh niên cả về vật chất, các điều kiện hoạt động cũng như đời sống văn hóa tinh thần. Hoạt động của BCH Đoàn Tổng Liên đoàn từng bước chuyên nghiệp và đạt hiệu quả thiết thực. Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong đó, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế với sự biến động về số lượng, chất lượng, cơ cấu của giai cấp công nhân và người lao động, với diễn biến ngày càng phức tạp của quan hệ lao động sẽ là những thách thức không nhỏ đối với công tác công đoàn. Do vậy, trong nhiệm kỳ mới Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ mới cần tập trung trí tuệ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để giáo dục và định hướng cho thanh niên, tập trung làm tốt công tác giáo dục bản lĩnh chính trị và nhãn quan chính trị cho đoàn viên; xây dựng các phong trào hành động cách mạng có trọng tâm, trọng điểm bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đẩy mạnh phong trào tình nguyện tại chỗ và sáng tạo trẻ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề, lấy chi đoàn và đoàn viên, thanh niên làm chủ thể, trung tâm của hoạt động. Trong nhiệm kỳ tới Đoàn TN Tổng Liên đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục bản lĩnh chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức tốt các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Ảnh: Đồng chí Trần Thanh Hải và đồng chí Trịnh Thanh Hằng nhận  kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" - Phần thưởng cao quý nhất của Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành  nhiệm kỳ 2017-2019 với 11 đồng chí  và bầu danh sách đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn Khối lần thứ III gồm 3 đồng chí. 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website