Loading ...
Hoạt động của các cơ sởtin mới
Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018
T2, 16/07/2018 - 15:07
Từ ngày 12/7 – 14/7/2018, tại tỉnh Lào Cai, Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phan Thành Công, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên UBKT Đoàn Bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đồng chí Lê Thành Công, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt đã được nghe đồng chí Phan Thành Công, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ báo cáo chuyên đề về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Sau hội nghị này, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở sẽ tổ chức học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết đến các đồng chí đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình.

Đồng chí Phan Thành Công, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe đồng chí Lê Thành Công, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Bộ trao đổi các chuyên đề liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 như: Những điểm mới của Điều lệ Đoàn (sửa đổi, bổ sung) và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; Những nét mới trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong nhiệm kỳ 2017-2022; nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên…

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp cán bộ Đoàn nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.  Qua đó tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết trong đoàn viên, thanh niên đơn vị mình và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; phát động, triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết các cấp đã đề ra.

Bên cạnh đó, Đoàn Bộ cũng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong trong 6 tháng cuối năm 2018 với những chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ thiết thực và những con số cụ thể cho từng hoạt động, từng phong trào, chỉ tiêu còn chưa hoàn thành trong nửa đầu năm 2018. Hội nghị đã trở thành một diễn đàn của tuổi trẻ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực đóng góp ý kiến, bày tỏ những khó khăn và chia sẻ những kinh nghiệm để góp phần thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn và góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị – kinh tế nói chung của Bộ trong 6 tháng cuối năm 2018.  

Cũng trong chương trình Hội nghị tập huấn, Đoàn đã thăm mô hình sản xuất của công ty TNHH MTV supe lân Apromaco Lào Cai, giao lưu văn nghệ và phối hợp tổ chức các hoạt động cùng đoàn viên chi đoàn công ty.  

Văn phòng Đoàn Bộ

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website