Loading ...
Hoạt động của các cơ sởtin mới
Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị lần thứ hai BCH Khóa VI
T2, 03/07/2017 - 11:07
Trên cơ sở kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn TN Bộ Tư pháp khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, chiều ngày 30/6/2017 Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ lần thứ hai. Đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe công bố và trao Quyết định số 79/QĐ/ĐTNK-TCKT ngày 29/6/2017 của BCH Đoàn khối các cơ quan TW về việc công nhận Ban chấp hành và các chức danh trong Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời tập trung thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá, rút kinh nhiệm về công tác tổ chức Đại hội Đoàn Bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai ngay trong tháng 7/2017, cho ý kiến về nhân sự của các Ban trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp khóa VI... Tại Hội nghị này, các đồng chí Ủy viên BCH cũng đã bỏ phiếu kín bầu Ủy ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 100% đối với tất cả các nhân sự được lựa chọn, giới thiệu.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Hồ Quang Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ trân trọng cảm ơn các Chi đoàn, Đoàn cơ sở, các Tiểu ban phục vụ Đại hội đã nỗ lực, đồng lòng cùng với BCH Đoàn Khóa V nói riêng, đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp nói chung tổ chức thành công Đại hội Đoàn Bộ khóa VI. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Bộ sẽ tổng hợp, chỉ đạo, tổ chức xây dựng và sớm ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với BCH, BTV và các Ban thuộc Đoàn Bộ, cũng như tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thuộc các mặt công tác của Đoàn Bộ ngay trong tháng 7/2017, xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng và Thường trực Đoàn khối các cơ quan TW./.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website