Loading ...
Hoạt động của các cơ sở
Đoàn Thanh niên Liên minh HTX Việt Nam ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và xây dựng Công trình “Vườn cây thanh niên” chào mừng Đại hội Đảng các cấp
T3, 19/05/2020 - 09:05

Trong ngày 18/5/2020 các chi đoàn khối hành chính sự nghiệp, chi đoàn Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác, chi đoàn Trường Bồi dưỡng Cán bộ và Chi đoàn Công ty Thắng Lợi chung tay dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trụ sở cơ quan xanh – sạch – đẹp và dựng Công trình “Vườn  cây thanh niên” chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên về tinh thần xung kích, tình nguyện, vai trò đi đầu của tuổi trẻ trong việc cùng cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường sống, đồng thời góp phần giữ gìn môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Một số hình ảnh của đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động:

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website