Loading ...
Hoạt động của các cơ sởtin mới
Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
T2, 04/06/2018 - 14:06
Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày sinh của Người.

Cán bộ Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tại khu vực Hà Nội dâng vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 17/5/2018, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh các cán bộ đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Học tập tấm gương của Người, các cán bộ, đoàn viên thanh niên của Văn phòng Trung ương Đảng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức cách mạng, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, chiều ngày 16/7/2018 Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chủ tịch nước đã phối hợp tổ chức buổi nói chuyện với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho cán bộ đoàn viên thanh niên 4 Văn phòng Trung ương tại khu vực Hà Nội. Buổi nói chuyện chuyên đề có sự tham gia của Giáo sư Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. Buổi nói chuyện chuyên đề nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên và thiết thực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, vì vậy Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng rất quan tâm đến các hoạt động thiết thực để qua đó giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

Ban Biên tập Website Đoàn VPTW Đảng

http://doanvptw.dcs.vn/index.php/thong-tin-hot-dng/phong-trao/4074-doan-van-phong-trung-uong-dng-t-chc-cac-hot-dng-nhan-k-nim-128-nam-ngay-sinh-ch-tch-h-chi-minh
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website