Loading ...
Hoạt động của các cơ sở
Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn
T6, 30/11/2018 - 09:11
Câu lạc bộ Lý luận trẻ trực thuộc Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn được thành lập nhằm góp phần hiệu quả vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên trong cơ quan Trung ương Đoàn.

Sáng ngày 28/11, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ. Đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ trực thuộc Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn được thành lập nhằm góp phần hiệu quả vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên trong cơ quan Trung ương Đoàn.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ra mắt tại buổi Lễ

Các nội dung sinh hoạt của CLB hướng tới nâng cao khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực công tác của cán bộ trẻ cơ quan Trung ương Đoàn; nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn.

CLB Lý luận trẻ còn là một diễn đàn để đoàn viên, thanh niên có cơ hội phản biện trên không gian mạng xã hội; tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội; đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội.

Đồng thời, thông qua sinh hoạt của CLB, Đoàn cơ quan sẽ nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời báo cáo, tham mưu định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

CLB Lý luận trẻ với thành viên nòng cốt từ 20 - 30 thành viên là cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn (tập trung vào các cơ sở Đoàn khối phong trào và văn phòng Trung ương Đoàn, khối báo chí - xuất bản và khối đào tạo, nghiên cứu) và đoàn viên có khả năng nghiên cứu về lý luận, chính trị.

Với mục tiêu nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong cơ quan Trung ương Đoàn, CLB Lý luận trẻ sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, diễn đàn, hội thảo; nghe báo cáo chuyên đề của các chuyên gia trên các lĩnh vực, phạm trù nghiên cứu các vấn đề lý luận đặt ra; thăm quan giao lưu, với các nhân chứng, những nhà khoa học, nhà nghiên cứu về các vấn đề lý luận mà thành viên câu lạc bộ quan tâm.

CLB cũng tổ chức đấu tranh chính trị thông qua các bài viết, các quan điểm đấu tranh với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch thông qua trang fanpage Lý luận trẻ; tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, những quan điểm đúng đắn để nhân rộng những giá trị nhân văn, thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao ý tưởng thành lập CLB Lý luận trẻ của Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn. 

“CLB Lý luận trẻ được thành lập nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho đoàn viên là điều rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đứng trước một không gian mạng có rất nhiều thông tin, vấn đề đòi hỏi cần phải có sự định hướng cho đoàn viên, thanh niên”, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, Ban chủ nhiệm CLB cần quan tâm làm tốt một số nội dung để phát triển hoạt động của CLB trong thời gian tới. Trong đó, CLB Lý luận trẻ phải thực sự là môi trường để trao đổi những vấn đề liên quan đến chủ trương, xu thế mới của thanh niên có tính lý luận; phải xây dựng một nhóm nòng cốt để có thể đề xuất, chủ trì các nội dung, định hướng hoạt động của CLB. Với những vấn đề lý luận đưa ra bàn bạc, trao đổi phải gắn bó chặt chẽ và có sự tương tác với các vấn đề thực tiễn đang đặt ra với đoàn viên, thanh niên, không chỉ trong phạm vi Đoàn cơ quan mà rộng hơn là đối với tình hình thanh niên cả nước. 

CLB phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó kịp thời và tạo ra những sản phẩm tuyên truyền cụ thể để đấu tranh, phản bác trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Mỗi thành viên tham gia CLB cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động của CLB; phải chủ động trang bị những kiến thức hiểu biết cho bản thân để thúc đẩy các hoạt động CLB đạt chất lượng cao nhất.

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy kỳ vọng, Ban Chủ nhiệm CLB sẽ dành nhiều tâm huyết, nghiêm túc, trách nhiệm để điều hành thật tốt để CLB Lý luận trẻ sẽ trở thành điểm sáng trong nâng cao chất lượng lý luận chính trị của đoàn viên cơ quan; góp phần lan tỏa những chủ trương của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn đến với đoàn viên, thanh niên cả nước; đồng thời tạo môi trường, sân chơi để giới trẻ có cơ hội rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị.

Phạm Linh

 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-nang-the-chat-van-hoa/ra-mat-cau-lac-bo-ly-luan-tre-doan-thanh--nien-co-quan-trung-uong-doan
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website