Loading ...
Hoạt động của các cơ sở
Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên
T2, 04/06/2018 - 11:06
Sáng 01/6, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp bằng hình thức trực tuyến tại 07 điểm cầu.

Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp; đồng chí Trần Quang Duy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tới dự lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Vụ trưởng Nguyễn Quang Thái và Bí thư Hồ Quang Huy đều nhấn mạnh vai trò của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ cũng như Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Tư pháp. Do đó, hai đồng chí đề nghị các học viên tham gia lớp học học tập nghiêm túc, cầu thị để lĩnh hội được các chủ trương, chính sách của nhà nước và nắm bắt được các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, từ đó cụ thể hóa, hiện thực hóa trong công việc của mình.

Lớp bồi dưỡng đã được nghe PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Học viện An ninh nhân dân giới thiệu chuyên đề “Diễn biến hòa bình và vai trò của thanh niên Việt Nam trong đấu tranh, phòng chống diễn biến hòa bình ở Việt Nam”; đồng chí Trần Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đoàn giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; một số điểm mới sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

 

http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-cac-to-chuc-chinh-tri-xh.aspx?ItemID=1317
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website