Loading ...
Hoạt động của các cơ sởtin mới
Xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
T2, 06/08/2018 - 09:08
Sáng ngày 03/8/2018, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Tọa đàm “Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0”.

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí: Lý Hoàng Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao - Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công; Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp; Lê Vũ Tiến, Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; các đoàn viên thanh niên Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Tọa đàm được các đại biểu tham dự đánh giá là có ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay và đặc biệt là đối với công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy nhấn mạnh về chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc Cách mạng này tác động trực tiếp tới nhiều lĩnh vực, nó mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, trong đó có lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật. Đồng chí khẳng định, đoàn viên thanh niên là nhân tố quan trọng và cần phải đi đầu trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra thách thức không chỉ với các bạn trẻ mà còn đối với cả cộng đồng doanh nghiệp, người làm công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách. Do đó cần phải có cái nhìn toàn diện, bao quát hơn trong quá trình hoàn thiện pháp luật. Đồng chí Hồ Quang Huy mong muốn thông qua tọa đàm này, các đoàn viên thanh niên sẽ hiểu rõ các khía cạnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của cuộc cách màng này với quá trình xây dựng hoàn thiện thực thi pháp luật từ đó có sự tham mưu hoạch định chính sách sát thực tế, đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Đồng chí Lê Vũ Tiến, Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cũng mong Tọa đàm hôm nay sẽ giúp các đoàn viên thanh niên nhận diện rõ hơn, sâu sắc hơn về cách mạng công nghiệp 4.0 để điều chỉnh nhận thức và hành động trong bối cảnh hiện nay. Đồng chí cũng mong rằng Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn Khối tiếp tục đồng hành và triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với hoạt động thực tiễn cuộc sống.

Các đại biểu của các đơn vị đã cùng nghe và trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về các nội dung như: Tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Hoạt động khởi nghiệp và các yếu tố cấu thành gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Nhận diện các rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Nhận diện các vấn đề chính sách, pháp luật cần xây dựng và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Nguồn: moj.gov.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website