Loading ...
Hoạt động của cụm Đoàn trường học
ĐOÀN HỌC VIỆN TÒA ÁN TRIỂN KHAI ĐỘI HÌNH TRÍ THỨC TRẺ TRONG CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH NĂM 2023
T6, 30/06/2023 - 09:06

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh năm 2023".

 

 

Từ ngày 23 - 28 /6/2023 tại xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang,  Ban Thường vụ Đoàn Học viện Tòa án tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh năm 2023” phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt của đội hình trí thức trẻ, sinh viên tình nguyện có chuyên môn trong tham gia các thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chung của đất nước.

 

 

Nhằm cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Tòa án đã tổ chức các hoạt động nhằm góp phần thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06), các hoạt động được tổ chức như: hướng dẫn đồng bào vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến…tại địa bàn xã Thượng Nông.

 

 

 

Trong 03 ngày triển khai với hơn 40 bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện thông thạo kỹ năng tin học, sử dụng ứng dụng tham gia triển khai nội dung đã tuyên truyền, hướng dẫn hơn 135 người dân vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số cài đặt, kích hoạt tài khoản địch danh điện tử, sử dụng thông thạo tính năng trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

 

 

Ngoài địa điểm cố định là nhà văn hóa xã Thượng Nông, Đội hình tình nguyện chia làm 02 nhóm (mỗi nhóm 05 người) tuyên truyền lưu động tới bà con nhân dân nhằm đạt hiệu quả triển khai nội dung trọng tâm trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2023 của Đoàn Học viện.

 

 

Các đội hình tình nguyện được đông đảo người dân ủng hộ và chính quyền địa phương đánh giá cao trong Chiến dịch "Mùa hè xanh năm 2023"

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website