Loading ...
Khoa học và công nghệ
Thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp
T6, 05/07/2019 - 15:07
Đây là sản phẩm của dự án “Chế tạo thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp” do Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hoà chủ trì thực hiện (dự án đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc vào tháng 6/2019).

 

Thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp do Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa sản xuất có nhiều tính năng sáng tạo và hữu ích như vừa chỉ thị sự cố bằng đèn, vừa gửi tin nhắn cảnh báo (SMS) đến bộ phận quản lý mà không cần thông qua thiết bị trung gian là các bộ thu phát hoặc truyền tin; cung cấp công cụ chỉ đường từ vị trí của nhân viên vận hành đến khu vực bị sự cố trên bản đồ số của hệ thống quản lý, giúp nhân viên vận hành có thể tiếp cận khu vực bị sự cố một cách chính xác, nhanh chóng khoanh vùng và cô lập khu vực bị sự cố, từ đó rút ngắn thời gian xử lý sự cố và nâng cao năng suất lao động của các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện... Thiết bị được sản xuất hoàn toàn trong nước nên giúp các đơn vị điện lực giảm chi phí bảo hành sửa chữa, nâng cấp so với thiết bị nhập ngoại. Giá thành thiết bị chỉ bằng 30-50% so với thiết bị nhập ngoại.

https://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-moi-san-pham-moi/25230-thiet-bi-chi-thi-va-canh-bao-su-co-tren-luoi-dien-trung-ap.html
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website