Loading ...
Khoa học và công nghệ
Viện Cây lương thực và cây thực phẩm ra mắt giống lúa BC15-02
T3, 04/06/2019 - 15:06
Giống lúa BC15-02 được tạo bằng phương pháp lai Backcross chuyển gen kháng bệnh đạo ôn (pita) vào giống lúa BC15, là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu cải tiến giống lúa chất lượng BC15, BT7 cho các tỉnh phía Bắc” do Viện Cây lương thực và cây thực phẩm chủ trì.

 

Giống lúa BC15-02 có thời gian sinh trưởng trung bình 115 ngày, cây cao trung bình 115 cm, cứng cây, đẻ nhánh trung bình và rất tập trung; có 6-8 bông/khóm, 180-190 hạt/bông, năng suất thực thu đạt 6,5-8,0 tấn/ha; nhiễm nhẹ với bệnh rầy nâu, bạc lá, đặc biệt kết quả khảo nghiệm mở rộng tại Quảng Nam cho thấy bệnh đạo ôn đã không còn xuất hiện trên giống lúa này. Khi nấu, giống BC15-02 cho cơm mềm dẻo, ngon, hàm lượng amylose đạt 17,5%, protein 8,7%, chất lượng nếm thử được xếp hạng ở mức ngon tương đương với giống lúa BC15.
Chi tiết xin liên hệ: TS Phạm Thiên Thành - Viện Cây lương thực và cây thực phẩm
Xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Tel: 0220.3716463

https://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-moi-san-pham-moi/23859-giong-lua-bc15-02.html
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website