Loading ...
Hoạt động của cụm Đoàn trường học
Các đoàn trường học Khối các cơ quan Trung ương đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp
T2, 15/10/2018 - 15:10
Chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong ba chương trình lớn của Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đề ra, trong năm 2018, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã có nhiều hoạt động, chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên. Tổ chức các Diễn đàn, Hội nghị, Hội thảo về hỗ trợ khởi nghiệp như: Hội thảo “Thanh niên, nghiên cứu viên trẻ với Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; Diễn đàn “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội và thách thức với thanh niên trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; Tọa đàm “Lý luận về hoạt động khởi nghiệp và một số yếu tố tác động từ góc độ pháp lý”, Tọa đàm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp… Tổ chức phát động phong trào thi đua sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp năm 2018. Tăng cường công tác phối hợp, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị liên quan thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng thiết thực.

Phát huy vai trò của mình, các đoàn trường học trong Khối đã tổ chức cung cấp thông tin về cơ hội nghề nghiệp, việc làm thêm và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; tăng cường hợp tác giữa Đoàn trường với các trung tâm giới thiệu việc làm, các nhà tuyển dụng, các sàn giao dịch việc làm để tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho sinh viên. Đồng thời, phối hợp triển khai chương trình tập sự tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đối với sinh viên năm cuối; hỗ trợ các gương “Sinh viên 5 tốt” kiến tập, thực tập, việc làm sau khi tuyên dương, tốt nghiệp. Tổ chức các hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng; kết nối, hỗ trợ các điều kiện ban đầu cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp. Triển khai có hiệu quả các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Hưởng ứng Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2018 do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, 100% các đoàn trường trong Khối đã tuyên truyền, khuyến khích sinh viên tham gia cuộc thi, đồng thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ các ý tưởng thiết thực của sinh viên được hiện thực hóa.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website