Loading ...
Hoạt động của cụm Đoàn trường học
Tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa
T3, 26/12/2017 - 10:12
Hệ tri thức Việt số hóa (địa chỉ https://itrithuc.vn) là trang dữ liệu mở của người Việt. Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa sẽ góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện để mọi người dân học tập suốt đời, làm chủ tri thức; tăng cường sáng tạo nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; phát huy sức mạnh trí tuệ của toàn dân, thúc đẩy quá trình phát triển đất nước.

Để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia với vai trò vừa khai thác, vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam các cấp bộ đoàn trong Khối cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa bằng các hình thức:

- Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực đặt câu hỏi tới Ngân hàng Hỏi - Đáp Hệ tri thức Việt Số Hóa qua tin nhắn SMS, ứng dụng mobile, website: https://hoidap.itrithuc.vn.

- Cung cấp nguồn thông tin từ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để bổ sung thông tin cho nguồn tri thức cơ bản sẵn có; vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên cung cấp thông tin vào nguồn tri thức cộng đồng; Việt hóa tri thức của nhân loại để làm giàu thông tin trên hệ tri thức Việt số hóa.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức trong các lĩnh vực bẳng nhiều hình thức: trắc nghiệm qua website, thi hỏi đáp trực tuyến qua mạng internet,… để hình thành các bộ câu hỏi và tổng hợp kiến thức của đoàn viên, thanh niên trong các lĩnh vực giới trẻ quan tâm; đẩy mạnh các đợt phát động đóng góp kiến thức, thông tin và Hệ tri thức Việt số hóa.

- Tuyên truyền báo chí: Các đơn vị khối báo chí, các website của các cơ sở đoàn xây dựng các tuyến bài tuyên truyền về Đề án Hệ tri thức Việt số hóa; mở chuyên mục đặt câu hỏi để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia.

- Tuyên truyền trên các trang mạng xã hội: Các cơ sở đoàn, Cụm Đoàn trực thuộc sử dụng các mạng xã hội hiện có đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức: hỏi - đáp, cung cấp các bộ câu hỏi, chia sẻ thông tin, xây dựng phiếu tham dò lấy ý kiến đoàn viên, thanh niên, sinh viên…

- Tuyên truyền, hỗ trợ để sử dụng dữ liệu và công cụ của Hệ tri thức Việt số hóa phát triển các ứng dụng, khởi nghiệp sáng tạo.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website