Loading ...
Hoạt động nghiên cứu khoa họcKhoa học và công nghệ
Chi Đoàn Viện Ứng dụng Công nghệ tích cực tham gia Hội trại triển lãm “Tuổi trẻ đổi mới sáng tạo” khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2019
T3, 29/10/2019 - 14:10
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ khoa học và Công nghệ với nòng cốt là Viện Ứng dụng Công nghệ và Viện Năng Lượng Nguyên tử Việt Nam đã đại diện tham gia Hội trại triển lãm "Tuổi trẻ đổi mới sáng tạo" năm 2019 với gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội trại triển lãm "Tuổi trẻ đổi mới sáng tạo" năm 2019 nằm trong khuôn khổ Ngày hội đổi mới sáng tạo Khối DNTW năm 2019. Triển lãm có 27 gian hàng của 15 đơn vị khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành đoàn Hà Nội và 2 đơn vị trong cụm trực thuộc Trung ương Đoàn là Đoàn Thanh niên Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an, trong đó trưng bày các mô hình, công trình, giải pháp, ý tưởng sản phẩm sáng tạo...

Sản phẩm triển lãm của Đoàn thanh niên Viện Ứng dụng Công nghệ tham gia gồm: Thiết bị châm cứu đa kênh bằng Laser; Hệ thống quét 3D lấy mẫu; Hệ thống giám sát các thông số môi trường sử dụng công nghệ Lora.

Ảnh: Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đoàn viên tham gia triển lãm.

Ảnh: Thiết bị laser diode Đa kênh tham gia triển lãm.

Ảnh: Thiết bị quét 3D lấy mẫu nhanh.

Với tinh thần xung kích- sáng tạo, tuổi trẻ Viện Ứng dụng Công nghệ đã chủ động tham gia các triển lãm, diễn đàn về Khoa học và Công nghệ trong Đoàn Bộ, Đoàn khối các cơ quan Trung ương nhằm quảng bá và giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới, các sản phẩm có tính ứng dụng cao do cán bộ, đoàn viên trong Viện thực hiện.

Kết thúc triển lãm các sản phẩm tham gia triển lãm của Đoàn Thanh niên Viện Ứng dụng Công nghệ được Đoàn Bộ và Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương đánh giá cao. Đoàn Bộ và Đoàn Khối cũng đã nhất trí phối hợp và hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm của Viện trong các triển lãm tiếp theo.

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/16891/chi-doan-vien-ung-dung-cong-nghe-tich-cuc-tham-gia-hoi-trai-trien-lam-tuoi-tre-doi-moi-sang-tao-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-nam-2019.aspx
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website